#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Diskusijas
Eiropas Savienības vienotais tirgus sniedz plašas uzņēmējdarbības iespējas Latvijas uzņēmumiem 30 valstīs (27 ES dalībvalstīs, Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā) ar aptuveni 500 milj. patērētāju. Praksē tas nozīmē teritoriju bez iekšējām robežām, kurā nodrošināta preču, pakalpojumu, kapitāla un personu brīva aprite.
, 05. jūlijs
Eiropas Parlaments izveidojis informatīvo multimediju materiālu par ES budžeta līdzekļu izcelsmi un apgūšanu dalībvalstīs. Ar tā palīdzību ikviens var noskaidrot informāciju par to, cik liels ir katrai valstij, tai skaitā, Latvijai piešķirtais ES finansējums, kādiem projektiem tas tiek tērēts, kā arī cik lielas ir katras dalībvalstu iemaksas ES budžetā.
, 01. jūlijs
Ekonomikas ministrija aicina Latvijas mazos un vidējos komersantus (MVK), nozaru asociācijas un citas ieinteresētās personas piedalīties Eiropas Komisijas uzsāktajā publiskajā apspriešanā „Mazs uzņēmums, plaša pasaule”.
, 01. jūlijs
Solidaritātei Latvijā šķēršļu ir pārāk daudz – nesavtīga rīcība šķiet aizdomīga, indivīdi cenšas kļūt aizvien neatkarīgāki no sabiedrības, un solidaritāti neveicina nedz tirgus ekonomikas apstākļi, nedz valsts birokrātija. Taču solidaritāte ir tieši tas, bez kā tauta nevar pastāvēt. Tā Jelgavā secināja eksperti Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotajā diskusijā „Solidaritāte vai savrupība?”
, 23. maijs
Ceturtdien, 12. maijā ES mājā notikušajā diskusijā „Stiprinām vai zaudējam savu identitāti Eiropas Savienībā?” eksperti, zinātnieki, nevalstiskā sektora pārstāvji un interesenti meklēja atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar individuālo un sabiedrības kopējo identitāti un izpratni par to.
, 16. maijs
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties