#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aptauja par ES māju pilsoniskajai sabiedrībai
EKP 
, 2014. gada, 13.janvāris, 2014

Līdz 2014. gada 31. janvārim aicinām piedalīties aptaujā par ES māju pilsoniskajai sabiedrībai!

Nesenas aptaujas dati liecina - visā Eiropas Savienībā (ES) tikai nedaudz vairāk par trešdaļu no vairāk nekā 30 000 respondentu uzskata, ka ir labi informēti par savām ES pilsoņu tiesībām. Pēdējos gados uzticēšanās Eiropas Savienībai pakāpeniski mazinājusies, tomēr kopumā tā joprojām pārsniedz iedzīvotāju uzticību nacionālajām valdībām. Iedzīvotāji nejūt saikni ar ES institūcijām un uzskata, ka viņiem nav lielas ietekmes ES lēmumu pieņemšanas procesos.

Tajā pašā laikā no ES diezgan daudz sagaida - piemēram, efektīvu rīcību ekonomiskās krīzes seku novēršanā. Tāpēc ES meklē veidus, kā uzlabot sabiedrības iesaisti ES jautājumos un palielināt līdzdalību ES sabiedrības politikas veidošanā. Pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir būtiska nozīme šajos centienos - tās veido saikni starp pilsoņiem un ES iestādēm.

Lai dziļāk izprastu iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības vajadzības, kā arī izvērtētu pašreizējās iniciatīvas, kas veicina aktīvu iedzīvotāju un organizāciju iesaistīšanos ES jautājumos, Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāts ir uzdevis “ICF GHK” kopā ar “Technopolis” veikt pētījumu par “Eiropas mājas pilsoniskajai sabiedrībai” (European house for Civil Society) izveidi. Šajā pētījumā vispirms pārbaudīs, vai ir nepieciešama šāda “Eiropas māja” - kādas līdz šim nebijušas funkcijas tā veiks un kā papildinās citas pašreizējās iniciatīvas un organizācijas. Pēc tam novērtēs projekta iespējamību un pārbaudīs, kā ES to varētu atbalstīt.

Kā daļu no pētījuma par “Eiropas mājas pilsoniskajai sabiedrībai” nepieciešamību un to, kā “Eiropas māja” varētu izskatīties, mēs sākam aptauju, lai noskaidrotu, ko iedzīvotāji un pilsoniskā sabiedrība domā par pašreizējām iniciatīvām un ko saistībā ar ES vēlas sagaidīt nākotnē.

Aptauja iedzīvotājiem :
http://www.ghkint.com/surveys/civilsociety/

Aptauja nevalstisko organizāciju pārstāvjiem:
http://www.ghkint.com/surveys/civilsocietyorganisations

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties