#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Izglītības attīstības centrs aicina Latvijas skolas kļūt par globālajām skolām
Izglītības attīstības centrs, "IAC" ir nevalstiska organizācija, kas dibināta ar mērķi sniegt ieguldījumu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot indivīdu un organizāciju profesionālo kapacitāti, konkurētspēju, sadarbību un pilsonisko līdzdalību mūsdienu mainīgajā pasaulē. IAC darbības mērķi virzīti uz sabiedrības, kas ir izglītota, iekļaujoša un kas mācās, attīstību un nostiprināšanu Latvijā. 
, 2013. gada, 04.septembris, 2013

Uzsākot jauno mācību gadu, Izglītības attīstības centrs izsludinājis skolu atlases konkursu dalībai trīs gadu izglītības projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” un aicina pieteikties skolas un pedagogus, kam profesionālajā izaugsmē būtiski gūt mūsdienu skolai konkurētspējīgas priekšrocības. Konkursa nolikums un anketa pieejama www.iac.edu.lv un www.globalaizglitiba.lv. Pieteikšanās līdz 17.septembrim.

Līdzdalībai projektā aicinātas pieteikties Latvijas izglītības iestādes, kuras vēlas pilnveidot mācību procesu un aktualizēt tajā jautājumus par cilvēku un valstu mijiedarbību pasaulē, vērtībām un to daudzveidību, globalizācijas ietekmēm, starptautisko sadarbību un solidaritāti, migrāciju un starpkultūru attiecībām, starptautisko drošību, cilvēktiesībām, ilgtspējīgu attīstību. Piedaloties projektā, skolas un pedagogi iegūs zināšanas par globālās izglītības saturu un metodiku, stundu plānus dažādu mācību priekšmetu un vecumposmu skolēniem, interaktīvas apmācības pieredzi, iespēju tikties ar Latvijas un ārvalstu izglītības ekspertiem, iespējas veidot pozitīvu skolas tēlu. Konkursā tiks izvēlēta 21 skolas komanda no dažādiem Latvijas reģioniem.

Projektu „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar partneriem Latvijā un ārvalstīs - Leeds DEC (Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija) un Britu padomi Latvijā uzsāka 2013.gada janvārī. Tā mērķis ir sekmēt Latvijas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes un Eiropas sabiedrības informētību, izpratni un iesaisti attīstības/globālās izglītības jomā, īpaši veicinot jauniešu izpratni par pasaules kopsakarībām un līdzdalību taisnīgākas pasaules veidošanā. Attīstības/globālā izglītība aicina cilvēkus „skatīties plašāk”, meklēt globāla līmeņa kopsakarības un analizēt globālo problēmu cēloņus un sekas, kā arī iegūt zināšanas un prasmes, kā iesaistīties to risināšanā. Projekts ir IAC nākamais solis attīstības/globālās izglītības laukā pēc Latvijā un Eiropas mērogā atzinīgi novērtētā projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”, kas tika īstenots no 2009. līdz 2011.gadam.

Informācijas resursi internetā:
Izglītības attīstības centrs: www.iac.edu.lv; Projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”: www.globaladimensija.lv.

Informāciju sagatavoja:
Linda Ugaine, projekta publicitātes koordinatore
tālr.: 67503730, mob. tālr.: 29181480
linda.ugaine@latnet.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties