#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
LU piedāvā jaunas studiju apakšprogrammas ar specializāciju ES ārējās attiecībās
ES māja 
, 2013. gada, 12.jūlijs, 2013

LU piedāvā jaunas studiju apakšprogrammas ar specializāciju ES ārējās attiecībās
Latvijas Universitātes Eiropas studiju maģistra programma Ekonomikas un vadības fakultātē nākamajā gadā piedāvā divas jaunas studiju apakšprogrammas – Eiropas Savienības (ES) ārējās attiecības ar Austrumeiropas reģionu un Krieviju, kā arī ES ārējās attiecības ar Āzijas, Āfrikas, Latīņamerikas un Ziemeļamerikas reģioniem.

Abas jaunās studiju apakšprogrammas raksturo padziļināts fokuss uz ES ārējām attiecībām, tai skaitā to institucionālo vadību ES pārvaldības struktūrā.
Apakšprogrammas ar specializāciju ES ārējās attiecībās ar Austrumeiropas reģionu un Krieviju mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanas par Eiropas Savienības kā globāla mēroga dalībnieku starptautiskajās attiecībās, kā arī attīstīt studentu prasmes, kas būtu saistītas ar sadarbību un sarunām ar ES Austrumu partnerības valstīm (Ukrainu, Gruziju, Baltkrieviju, Azerbaidžānu, Armēniju un Moldovu). ES Austrumu partnerība ir viena no galvenajām Latvijas prezidentūras prioritātēm Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusē. Gan šobrīd, sagatavošanās laikā Latvijas prezidentūrai ES Padomē, gan tās veiksmīgai vadīšanai un administrācijai ir un būs nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti un eksperti ar spēcīgām zināšanām par ES lomu un ietekmi socioekonomiskajos un tiesiskajos procesos attiecībās ar ES Austrumu partnerības valstīm un Krieviju.
Otras apakšprogrammas – ES ārējās attiecības: Ziemeļamerika, Latīņamerika, Āzija un Āfrika – mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanas par ES kā globāla mēroga dalībnieku starptautiskajās attiecībās ar spēcīgu uzsvaru tādām ES ārējo attiecību jomām kā tirdzniecības attīstība, tiesiskā, ekonomiskā un politiskā sadarbība ar valstīm no Āzijas, Āfrikas, Ziemeļamerika un Latīņamerikas reģioniem. Īpaša uzmanība šajā studiju virzienā tiek veltīta ES ārējai sadarbībai ar reģionālajiem blokiem gan minētajā ģeogrāfiskajā teritorijā gan arī ar BRICS reģiona valstīm (Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika), kā arī studiju gaitā tiek padziļināti analizēta ES-Āzijas, ES-Kanādas un ES-ASV visaptverošo ekonomisko un tirdzniecības nolīgumu būtība.
LU Eiropas studiju maģistra programmas docētāji  ir starptautiski pazīstami un atzīti ārvalstu un Latvijas eksperti ar plašu akadēmisko un profesionālo pieredzi ES jautājumos, kas nodrošina gan profesionāli praktiskus, gan teorētiskus studiju aspektus Eiropas studiju maģistra programmā.
LU Eiropas studiju maģistra programmai ir cieša sadarbība ar Manipalas universitāti Indijā, kas sniedz studentiem iespēju iegūt maģistra grādu Eiropas studijās ar divaugstskolu diplomu (double diploma).

Vairāk informācijas par LU Eiropas studiju maģistra programmu:
http://www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/programmas/2013-2014-rudens/eiropas-studijas/

 

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties