#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Informēs par industrijas pieprasījuma/piedāvājuma izpēti Latvijā
Laura Ardava, BIRTI Komunikācijas direktore 
, 2015. gada, 20.maijs, 2015

Piektdien, 22. maijā pulksten 15:30 Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā), konferenču zālē, otrajā stāvā notiks Latvijas uzņēmumu tehnoloģiju attīstības pakalpojumu un nepieciešamo cilvēkresursu pieprasījuma/piedāvājuma izpētei veltīts informatīvs pasākums

Atbilstoši Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskās padomes (LPISP) dotajam uzdevumam ir uzsākta inovāciju infrastruktūras klasteru priekšizpēte ar mērķi sadarbībā ar Latvijas zinātniskajām institūcijām izveidot tehnoloģiju attīstības un inovācijas infrastruktūras centrus Latvijā šādos viedās specializācijas virzienos:

 

  • BioPharmAlliance – biomedicīnā un farmācijā;
  • NanoTechEnergy – materiālzinātnēs, enerģētikā, radiācijas ķīmijā un šķidro metālu tehnoloģijās;
  • BaltSmartTech – viedajās inženierzinātnēs un IKT;
  • Bioekonomika – vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana.

Viedās specializācijas virzienos ir apvienojušies 85% no zinātniskajām institūcijām Latvijā,
un šīs aktivitātes vadošie partneri ir Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) un Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI).

Pasākumu atklās industrijas pieprasījuma/piedāvājuma izpētes organizatori – LLU rektore Irina Pilvere, LU zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks, RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna, OSI direktors Osvalds Pugovičs – informējot par projekta attīstību, inovāciju infrastruktūras centriem Eiropā un Latvijas starptautisko sadarbību šajā jomā.

Pasākuma gaitā inovāciju infrastruktūras klasteru priekšizpētes darba grupa vēstīs par līdzšinējiem rezultātiem un prezentēs Latvijas uzņēmēju aptaujai izstrādātu anketu. Projekta partneru izveidotās darba grupas uzdevums ir identificēt klasteru specializācijai atbilstošo uzņēmumu attīstības vajadzības un iespējas stiprināt to sadarbību ar zinātniskajām institūcijām, lai veicinātu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi, palielinot zināšanu ietilpīgu un augstāku tehnoloģiju produktu ražošanas apjomu Latvijā.

Viena no projekta koordinatorēm, LU Ķīmijas fakultātes pētniece Ilze Grante akcentē, ka „līdzšinējās priekšizpētes rezultāti ļauj spriest, ka pretēji nereti paustajam uzskatam, ka inovatīvu uzņēmumu Latvijā ir ļoti maz, pieeja pētniecības infrastruktūrai un sadarbības attīstīšana ar zinātniekiem uzņēmumiem ir pat ļoti nepieciešama. Kvalitatīva uzņēmumu aptauja ir nozīmīga,  jo dod iespēju uzņēmējiem paust konkrētas pētniecības un attīstības vajadzības un identificēt jaunu produktu izstrādei nepieciešamo zinātnisko infrastruktūru. Tādējādi topošie inovāciju centri būs maksimāli atbilstoši Latvijas uzņēmēju interesēm un tiks sekmēti inovāciju procesi Latvijas uzņēmējdarbībā”.

Informācijas analīze un rekomendācijas sadarbībai tiek veidotas, balstoties uz informāciju, kas vērienīgas aptaujas rezultātā iegūta no Latvijas uzņēmumu augstākā līmeņa vadības un attīstības direktoriem par tādām sadarbības jomām kā uzņēmumu pieprasījums sadarbībai pētniecības virzienos un zinātņietilpīgu pakalpojumu jomā, uzņēmumu tehnoloģiju attīstības infrastruktūras vajadzības un nepieciešamie cilvēkresursi.

Pasākumu organizē Baltijas Inovatīvo Pētījumu un Tehnoloģiju infrastruktūras biedrība (BIRTI). Tās darbības mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus inovāciju procesam, zinātniekiem, inženieriem, dizaineriem un uzņēmējiem, kopīgi strādājot pie konkurētspējīgu uz zināšanām balstītu pasaules līmeņa produktu attīstīšanas un ražošanas.

Papildus informācijai:
+ 371 29 84 67 57

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties