#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES mājā vērienīgi atklāta "E-prasmju nedēļa 2013" un parakstīts sadarbības memorands
BNS 
, 2013. gada, 20.marts, 2013

Ar vērienīgu semināru visas dienas garumā pirmdien Eiropas Savienības (ES) mājā sākās E-prasmju nedēļa, kas Latvijā norisinās no 18. līdz 24. martam. Pirmdien notika E-prasmju atklāšanas pasākums ar apaļā galda diskusiju "IKT prasmes Latvijas ekonomiskai izaugsmei un nodarbinātībai: politikas veidotāju diskusija". Diskusijā eksperti analizēja Latvijas pēdējo gadu sasniegumus e-prasmju jomā, kā arī tika noteiktas darbības prioritātes 2014.–2020. gadam.

E-prasmju nedēļa ir Eiropas mēroga visas sabiedrības informēšanas kampaņa, lai demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un izaugsmē digitālajā laikmetā. E-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un lietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē.

"E-prasmju nedēļā 2013" īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešiem un viņu karjeras iespējām saistībā ar e-prasmēm un informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT) specialitātēm, digitālajām prasmēm nodarbinātībai, kā arī e-prasmēm un IKT risinājumiem mazajiem un mikro uzņēmumiem.

Galvenās šā gada E-prasmju nedēļas tēmas ir E-prasmju portfelis – e-prasmes nodarbinātībai, mazo un mikro uzņēmumu apmācība IKT izmantošanā, jauniešu IKT zināšanu pilnveide un iesaiste darba tirgū, IKT karjeras dienas; Digitālais piedzīvojums – dažādas aktivitātes senioriem, jauni e-pakalpojumi un citi pasākumi, kā arī Mana digitālā vide – drošība un datu aizsardzība internetā, sociālie tīkli un digitālie mediji, eID kartes, virtuālais eParaksts.

Eiropas "E-prasmju nedēļā 2013" īpaši tiek akcentētas e-prasmes jauniešiem – to nozīme jauniešu nodarbinātībā un karjeras attīstībā, kā arī IKT specialitātes. E-prasmju nedēļas laikā norisināsies dažādi konkursi, sacensības un aktivitātes, interaktīvi vebināri un semināri jauniešiem, kā arī notiks IT Karjeras diena skolēniem.

E-prasmju nedēļas atklāšanas pasākumā pirmdien arīdzan tika parakstīts sadarbības memorands. Sadarbības memorandu par "E-prasmju partnerības" izveidi parakstījuši Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Atvērto tehnoloģu asociācija un Latvijas Interneta asociācija.

Memoranda par "E-prasmju partnerības" izveidi punkts par IKT apmācību atbilstoši darba tirgus prasībām iekļauj augstākās un profesionālās izglītības iestāžu ciešāku sadarbību ar nozares asociācijām, lai gatavotu kvalificētus IKT speciālistus, kā arī atbalstu nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai.

Tāpat sadarbība ietver apņemšanos veicināt mūžizglītības aktivitātes un apmācību, kā arī vienotas Eiropas kvalifikācijas un sertifikācijas shēmas ieviešanas veicināšanu.

E-prasmju nedēļu Latvijā rīko LIKTA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Latvijā Eiropas e-prasmju nedēļa tiek organizēta "EuropeanGetOnline Week 2013" ietvaros, kas aptvers gan Eiropas Savienības, gan arī citas Eiropas valstis.

E-prasmju nedēļas pasākumos iesaistīti arī vairāk nekā 50 dažādu partneru – ministrijas, valsts iestādes, nozaru partneri, kā arī dažādi reģionālie partneri.
Eiropas e-prasmju nedēļa Latvijā notiek jau ceturto gadu. Līdz šim Latvija ir bijusi visaktīvākā E-prasmju nedēļas dalībniece. 2012. gada E-prasmju nedēļā piedalījās vairāk nekā 36 tūkstoši dalībnieku, tika iesaistīti vairāk nekā 200 partneru – ministrijas, nozaru uzņēmumi, pašvaldības, skolas, bibliotēkas, norisinājās 890 dažādu pasākumu visos Latvijas novados, kā arī bija iespēja sekot pasākumiem interneta tiešraidēs.

Eiropas Savienības dati liecina, ka 2015. gadā 90% no visām profesijām ikdienas darbā būs nepieciešamas tehniskās iemaņas, tostarp e-prasmes.
Lielai daļai iedzīvotāju gan joprojām šo prasmju un zināšanu par tehnoloģiju izmantošanu trūkst. Parakstot memorandu, valsts, nevalstiskā sektora un uzņēmēju pārstāvji vienojušies sadarboties četros virzienos: IKT apmācība atbilstoši darba tirgus prasībām, jauniešu piesaiste IKT jomai, interaktīvs un mūsdienīgs mācību process un izglītošana par digitālo prasmju nepieciešamību.

Plašāku informāciju par E-prasmju nedēļu un ieplānotajiem pasākumiem, kā arī informatīvos materiālus iespējams iegūt mājaslapā www.eprasmes.lv.

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties