#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Informēs par pabalstu un pensiju eksportu Eiropas Savienībā
Eiropas Savienības māja 
, 2014. gada, 19.novembris, 2014

27.novembrī no plkst. 16:00 līdz 17:30 aicinām apmeklēt informatīvo semināru „Sociālā drošība Eiropas Savienībā: pabalstu un pensiju eksports” un noskaidrot, kādas, dodoties strādāt uz citām ES dalībvalstīm vai atgriežoties Latvijā, ir ES pilsoņu tiesības un pienākumi sociālās drošības jomā. Pasākums notiks Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Eiropas Savienība balstās uz četrām pamatbrīvībām un viena no tām ir brīva personu kustība Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas (ES/EEZ) teritorijā. Ar brīvu personu kustību saprotot iespēju ceļot, mācīties, kā arī strādāt jebkurā ES dalībvalstī. Pārvietojoties ES/EEZ teritorijā, ES pilsoņi nezaudē savas tiesības uz sociālo drošību.

Seminārā Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente Velga Lazdiņa-Zaka stāstīs, kas ir sociālā drošība un kāds ir ES regulējums, lai to nodrošinātu, piemēram, summējot nodarbinātības periodus dažādās dalībvalstīs un veicot pabalstu un pensiju eksportu.
Tomēr ES normatīvie akti neietekmē dažādu valstu sociālās sistēmas atšķirīgās iezīmes, līdz ar to katrai dalībvalstij ir brīva izvēle tās tiesību aktos noteikt, kādi pabalsti un pensijas un pēc kādiem noteikumiem jāpiešķir.

Seminārā Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Simona Innus-Pāvelskopa un Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Santa Pēkale konsultēs, kāda ir Latvijas likumdošana, kas nosaka tiesības uz pensiju vai pabalstiem. Kur un kā iesniegt pieprasījumu pensijas piešķiršanai par darba periodiem citās valstīs? Vai pensiju izmaksās arī tad, ja pārcelsieties uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs? Vai un kā tiek nodrošināts bezdarbnieka un citu pabalstu eksports?

Seminārs tiek rīkots sadarbībā ar Labklājības ministriju un Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūru, reaģējot uz ES mājā saņemtajiem iedzīvotāju jautājumiem un izrādīto interesi iegūt plašāku informāciju.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām interesentus semināram pieteikties jau iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445.
Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties