#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Lai stiprinātu ES pilsonības apziņu, „Eiropa pilsoņiem (2014-2020)” ietvaros atvēlēti 185,6 miljoni eiro
BNS 
, 2014. gada, 14.maijs, 2014

 

Šonedēļ Eiropas Savienība (ES) mājā visi interesenti tika iepazīstināti ar jaunās ES programmas "Eiropa pilsoņiem" pamatnostādnēm, kā rezultātā pašvaldības un to padotības iestādes, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām (NVO) un juridiskas personas varēs pretendēt uz dažādu pasākumu un iniciatīvu finansiālu atbalstu.

„Saskaņā ar ES Padomes 2014.gada 14.aprīlī apstiprināto regulu, laika periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam visās ES dalībvalstīs tiks īstenota programma "Eiropa pilsoņiem", kuras mērķis ir veicināt izpratni par ES, tās vēsturi un daudzveidību. Tāpat šīs programmas mērķis ir veicināt starptautiskus sadraudzības pasākumus ar mērķi apvienot Eiropas Savienības iedzīvotājus kopīgi realizētos projektos,” sacīja šis programmas koordinators Latvijā, Kultūras ministrijas ES Kultūras kontaktpunkta konsultants Andrejs Lukins.

Viņš norādīja, ka programmā „Eiropa pilsoņiem (2014-2020)”, ar tās kopējo pieejamo finansējumu gandrīz 185,5 miljonu eiro apmērā, dažādas organizācijas var iegūt finansiālu atbalstu projektu un iniciatīvu realizācijai, ja vien ieceres atbilst programmas izvirzītajiem mērķiem. „Programma sniegtās iespējas ir laba motivācija savus sadarbības vai specifiskos projektus realizēt, jo ar tās palīdzību var gūt ne tikai lielu atsaucību ārvalstīs, bet arī ietaupīt uz projekta finansēšanu. Turklāt šajā periodā projekti ir viegli administrējami, jo vienkāršota atskaitīšanās sistēma, kas ir samērā būtiski potenciālajiem projektu iesniedzējiem,” teica Lukins.

Jaunā darba perioda (2014-2020) programma sastāv no divām pamata atbalsta darbībām: "Eiropas piemiņa un Eiropas pilsonība" un "Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība".

„Eiropas vēstures piemiņas un Eiropas pilsonības” pasākumu atbalsta mērķis ir veicināt mieru, vēsturiskās vērtības un labklājību pilsoņu starpā. Tāpēc šajā atbalsta sadaļā tiks atbalstīti tie pasākumi, kas atsaucas uz totalitāro režīmu cēloņiem Eiropas moderno laiku vēsturē un to upuru piemiņu. Tāpat atbalsts pieejams arī tiem projektiem, kas atsaucas uz vēl citiem Eiropas nozīmīgajiem vēsturiskajiem notikumiem. Projekta iesniedzējiem jāņem vārā, ka šīs sadaļas maksimālais projekta dotāciju apjoms ir 100 tūkstoši eiro.

Savukārt „Demokrātiskās iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība” sadaļas kontekstā tiks gaidīti tie projekti, kas aptver sabiedrisko līdzdalību tās plašākajā nozīmē. Tajā priekšroka tiks dota iniciatīvām un projektiem, kas saistīti ar Eiropas politisko darba kārtību. Tāpat šajā sadaļa var tikt iekļauti tie projekti, kas ES līmenī attīsta savstarpēju sapratni, solidaritāti, sabiedriskās iesaistīšanās un brīvprātīgā darba iespējas. Bet projekta iesniedzējiem jāņem vērā, ka šajā sadaļā maksimālais projekta dotāciju apjoms ir 150 tūkstoši eiro.

Lukins informēja, ka visi tie, kuri vēlas iesaistīties šajā projektā visu nepieciešamo informāciju un pieteikuma dokumentāciju atradīs pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) mājas lapā. Tāpat viņš arī sacīja, ka tuvākais projektu iesniegšanas termiņš noteikts šī gada 4.jūnijā.

Programma „Eiropa pilsoņiem” Latvijā norisinājusies jau iepriekš un gan pašvaldību, gan nevalstisko organizāciju vidū tā guvusi lielu popularitāti. Iepriekšējā laika periodā, no 2007.gada līdz 2013.gadam, kad Latvijā šī programma norisinājās pirmoreiz, finansējumu saviem iecerētajiem projektiem saņēmušas vairākas organizācijas un pašvaldības.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties