#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
6.jūnijā Liepājā jūrmalas parkā norisināsies pasākums "Eiropas diena"
EK 
, 2015. gada, 04.jūnijs, 2015

Sestdien, 6.jūnijā, no pulksten  12 līdz 15 pie Gulbju dīķa Jūrmalas parkā norisināsies pasākums "Eiropas diena". Tā ietvaros notiks dažādi informatīvi un kultūras pasākumi.

Pasākumos iedzīvotāji varēs izzināt no nevalstisko organizāciju, ES institūciju pārstāvjiem sev interesējošos jautājumus par aktuālām tēmām, par iedzīvotāju iespējām Eiropas Savienībā.

Interesenti tiks iepazīstināti arī ar dažādu Liepājā pārstāvēto mazākumtautībām, to kultūru. Varēs uzzināt par dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām, piemēram: biznesa iespējām, ES finansējuma piesaistes iespējām, brīvprātīgo darbu, jauniešu apmaiņu, par prakses iespējām ES institūcijās, par darbaspēka mobilitātes jautājumiem Eiropā.

"Eiropas dienās" darbosies trīs informatīvās teltis, kuras cilvēki varēs apmeklēt un uzzināt,izzināt sev interesējošus jautājumus, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs.

Pirmajā teltī "Bizness" darbosies pārstāvji no Kurzemes Biznesa Inkubatora, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras , biedrības "JCI Latvia", Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centra, Valmieras biznesa un inovāciju inkubatora un Attīstības finanšu institūcijas Altum.
Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja izjautāt pārstāvjus par biznesa iespējām, par Eiropas Savienības finansējuma piesaistes iespējām, par valsts atbalstu biznesam, par izsludināto biznesa ideju konkursu.

Otrās telts "Jaunieši" aktivitātes vairāk domātas jauniešiem un bērniem. Šajā teltī rosīsies Liepājas bērnu un jaunatnes centra " Jauniešu māja", biedrība " Radi Vidi Pats’ un Interešu centrs " Pēcskola".

Šeit būs iespējams uzzināt par brīvprātīgo darbu, par jauniešu apmaiņas braucieniem, par ērmriteņiem.

Būs Pirmās palīdzības sniegšanas paraugdemonstrējumi, dažādas aktivitātes, suvenīru gatavošana no papīra, iespēja izbraukt ar ērmriteni.

Trešajā teltī "Eiropa" pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Liepājas nacionālo mazākumtautību biedrībām, EURES , Eiropas Savienības māju Rīgā un "Europe Direct" informācijas centru Liepājā.

Varēs uzzināt par darbaspēka mobilitātes iespējām Eiropā, iztaujāt par Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta ikdienu un darbu, par prakses iespējām ES institūcijās, par ES mājas piedāvājumu skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.

Paralēli apmeklētāji varēs baudīt Liepājas "Tautas mākslas un kultūras centra" bērnu un jauniešu vokālās studijas ansambļa "Pērlītes", TDA "Rucavietis",   Liepājas lietuviešu kultūras biedrības "Rūta", folkloras ansambļa  "Senoļiai"; Liepājas baltkrievu kopienas "Mara" , baltkrievu dziesmu ansambļa "Pavļinka", folkloras kopas "Saknes", Z–Dance studio, Liepājas multinacionālā kultūras centra " Unisons",  Liepājas Pop/rok skolas audzēkņu un Liepājas krievu kultūras biedrības "Posoloņ", vokālā ansambļa "Ļubava" priekšnesumus.

Būs iespēja apskatīt arī pirmsskolas izglītības iestāžu "Mazulītis" un "Pienenīte"  audzēkņu darbus  "Es un Eiropa".

Pasākuma mērķis radīt iespēju iedzīvotājiem vienuviet uzzināt interesējošās atbildes uz dažādiem jautājumiem, iepazīties ar citu tautu tradīcijām, tikties ar dažādiem ekspertiem, kā arī apmainīties viedokļiem un aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs. 

Ar  "Eiropas dienu" uzsāksies arī tradicionālās muzikālās pēcpusdienas, kurās muzicēs gan nacionālie kultūras kolektīvi, gan profesionālie mūzīķi un kuras norisināsies sestdienās, pulksten 16 pie Gulbīšu dīķa.

Pasākumu organizē " Europe Direct" informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar pilsētas domi.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties