#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Meklēsim „Eiropas Gada pašvaldību 2012”!
LPS 
, 2012. gada, 27.aprīlis, 2012

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Veselības, Labklājības, Izglītības un zinātnes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām izsludina pašvaldībām pieteikšanos konkursam „Eiropas Gada pašvaldība 2012”.

Turpinot labās tradīcijas, kuras LPS aizsāka rīkojot konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, šogad pirmo reizi apbalvos Eiropas gada pašvaldību. Katru gadu šī konkursa tēma mainīsies atbilstoši Eiropas Gada tēmai. Šis gads ir veltīts aktīvai un veselīgai novecošanai, un paaudžu sadarbībai. Šim gadam mērķis ir veicināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju aktīvai, veselīgai novecošanai un paaudžu solidaritātei, veselīgam dzīvesveidam, kā arī Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai un sabiedrības iesaistei starptautiskā sadarbībā. Konkursam pieteikties aicinātas visas Latvijas pašvaldības sākot no 30.aprīļa līdz 15.maijam.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka: „Šī Eiropas gada divi būtiskākie mērķi ir atgādināt, cik svarīgs ir aktīvs dzīvesveids visa mūža garumā un cik nozīmīga ir paaudžu zināšanu apmaiņa.   Ceru, ka šis konkurss būs spēcīgs pamudinājums ikvienam sākt šos mērķus īstenot ikdienā. Ikviena pašvaldība, kas atbalsta iedzīvotāju aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un paaudžu solidaritāti, kā arī popularizē citas Eiropas Savienības vērtības, ir pelnījusi šo titulu.”

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis: „Mūsu pašvaldību bagātība ir aktīvs, vesels un laimīgs cilvēks. Pašvaldības dara un vēl var darīt daudz, lai iedzīvotāji justos lepni par savu novadu un pilsētu. Ar konkursa palīdzību būs iespēja apkopot labo praksi pašvaldībās veselīga dzīvesveida veicināšanā, paaudžu saliedēšanā, senioru kā vērtības apzināšanās, kā arī Eiropas Savienības vērtību popularizēšanā. Aicinu pašvaldības novērtēt savu veikumu, nenobīties un piedalīties. Jo tikai daloties labajās idejās, mēs liekam pašiem augt un mudinām citus neapstāties pie padarītā, bet doties tikai uz priekšu.”

Konkurss norisināsies divās kārtās. Pirmajā kārtā notiks pašvaldību vērtēšana reģionu līmenī. No katra reģiona izvirzīs trīs pašvaldības, kuras vērtēs jau valsts mērogā, un rezultātā noskaidrosies balvas saņēmēji četrās nominācijās: “Pašvaldība starppaaudžu sadarbībai”; “Pašvaldība senioru vērtības celšanai sabiedrībā”; “Pašvaldība veselīgam dzīvesveidam”; “Pašvaldība Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai un iedzīvotāju iesaistei”, kā arī galvenais uzvarētājs – „Eiropas Gada pašvaldība 2012”. Konkursa laureātu virzīs tālāk uz Eiropas Savienības Eiropas Gada konkursu Vietējās un Reģionālās pašvaldības balvai 2012.

Konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2012” uzvarētāju apbalvošanas ceremonija notiks šī gada 14.septembrī.

Konkursu atbalsta AS „Grindeks”, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā.
Konkursu informatīvi atbalsta „Latvijas Avīze” un „Latvijas Radio” un „Latvijas Televīzija”.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Mutjanko,
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālrunis: 67221102
ilze.mutjanko@lps.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties