#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Pagarināts pieteikšanās termiņš Eiropas gada ietvaros rīkotajiem konkursiem
LM 
, 2012. gada, 31.augusts, 2012

Visos Eiropas Savienības (ES) konkursos, ko organizē Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) ietvaros, var pieteikties līdz 2012.gada 16.septembrim.

Interesants izaicinājums ir sociālo uzņēmēju konkurss, kurā iespējams pretendēt uz naudas balvām līdz 10 tūkstošiem eiro. Tajā Labklājības ministrija (LM) aicina piedalīties uzņēmējus, kuri izmanto inovatīvas idejas, radošumu un neatlaidību sociālo problēmu pārvarēšanai, neorientējoties tikai uz finanšu labuma gūšanu. Tāpat kritērijs, lai piedalītos konkursā, ir iniciatīvu īstenošana, kas vērstas uz aktīvām vecumdienām un paaudžu solidaritāti.

Latvijas sociālos uzņēmējus no Latvijas vērtēs nacionālā žūrija, kurā būs pārstāvji no LM,  Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, kā arī pārstāvis no akadēmiskās vides. No katras ES dalībvalsts izvēlēs vienu finālistu, kuru līdz ar citu dalībvalstu finālistiem vērtēs Eiropas Komisijas (EK) žūrija.

Uzņēmējiem, kas vēlas piedalīties konkursā, līdz 16.septembrim jāaizpilda anketa EK izveidotajā Eiropas gada (2012) interneta vietnē: http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1027&langId=lv. Tajā tiešsaistes režīmā var augšuplādēt konkursa materiālus.

Noteikumi par dalību sociālo uzņēmēju konkursā ir pieejami  šeit: http://activeageingawards.pauservers.com/sites/default/files/Entrepreneurs_rules_LV.pdf.

Tāpat līdz 16.septembrim turpinās pieteikšanās „Dzīvesstāstu" konkursā, kurā ir iespēja dalīties ar iedvesmojošiem stāstiem par aktīviem, drosmīgiem, labsirdīgiem un cēlsirdīgiem senioriem. Dzīvesstāstus ir iespējams iesniegt latviešu valodā, atbilstoši konkursa nolikumam un noteikumiem, kas ir atrodami šeit: http://www.11492009-gats.historypin.com/en/page/life-stories/.

Latvijas iedzīvotāju pieteiktos dzīvesstāstus vērtēs nacionālā žūrija, kura no visiem pieteiktajiem stāstiem izvēlēsies vienu. To vērtēs kopā ar citu ES dalībvalstu dzīvesstāstiem. Konkursā ir iespēja pretendēt uz naudas balvām līdz 2000 eiro.

LM atgādina, ka līdz 16.septembrim turpinās pieteikšanās žurnālistu konkursā. Tajā LM aicina piedalīties drukātās preses, TV, radio un tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu žurnālistus ar rakstiem un sižetiem, kas ieinteresētu un iedvesmotu auditoriju, vienlaikus liekot aizdomāties un iedziļināties jautājumos par aktīvu dzīvesveidu un sadarbību paaudžu starpā. Labāko darbu autori pretendēs uz balvām līdz 2000 eiro.

Lai piedalītos konkursā, līdz 2012.gada 16.septembrim žurnālistiem jāaizpilda anketa un jāpievieno materiāli tiešsaistes režīmā EK izveidotajā Eiropas gada (2012) interneta vietnē http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&langId=lv. Materiāliem jābūt publicētiem vai pārraidītiem plašsaziņas līdzekļos laikā no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam. Konkursa nolikums latviešu valodā pieejams šeit: http://activeageingawards.pauservers.com/sites/default/files/Journalists_rules_LV.pdf

Latvijas žurnālistu pieteiktos darbus vērtēs nacionālā žūrija, kurā būs LM, Eiropas gada (2012) vadības komitejas pārstāvis no nevalstiskās organizācijas un Eiropas gada (2012) Labas gribas vēstnieks. Viena finālista darbu līdz ar pārējo ES dalībvalstu izvēlēto finālistu iesniegtajiem materiāliem vērtēs Eiropas Komisijas žūrija.

Atgādinām, ka Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) ieviešanai Latvija ir izvirzījusi četras prioritātes: starppaaudžu sadarbības veicināšana, senioru vērtības celšana sabiedrībā, vecuma diskriminācijas darba tirgū mazināšana, kā arī aktīva un veselīga dzīvesveida sekmēšana.

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties