#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Ādažos norisināsies Latvijas skolu Eiropas klubu konference “Veido līderi sevī!”
Klubs "Māja" 
, 2016. gada, 28.novembris, 2016

1. decembrī Ādažu vidusskolā notiks piektā Latvijas skolu Eiropas klubu konference. To tradicionāli rīko Ādažu Eiropas klubs “Mazie eiropieši”, Latvijas skolu Eiropas klubu koordinatori un biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.

Ādažos pulcēsies vairāk kā 80 skolēni un skolotāji no 15 Latvijas skolu Eiropas klubiem, pārstāvot Ventspils, Kuldīgas, Jelgavas, Daugavpils un citas Latvijas pilsētas. Konferences tēma ir “Veido līderi sevī!” Tās mērķis ir informēt jauniešus par to, kādi procesi notiek pasaulē, kā tie ietekmē ikkatra ikdienu, un kādos veidos līderības uzņemšanās un līdzdalība jaunatnes politikā var mainīt jauniešu dzīvi un tās kvalitāti. Pasākuma ietvaros tiks diskutēts arī par ERASMUS+ programmas nozīmi Eiropā un Latvijā, kā arī salīdzināta Eiropas klubu darbība Latvijā un Polijā. Konference dos jauniešiem iespēju izprast līdzdalības nozīmi savas nākotnes un personības veidošanā, radīs jaunas idejas pasākumiem Eiropas klubu vidū, kā arī veicinās vēlmi izmantot jauniešiem pieejamās Eiropas Savienības iespējas, tai skaitā arī ERASMUS+ programmu.

Konferencē lekciju par migrāciju un tās ietekmi uz politiku sniegs PROVIDUS pētniece migrācijas un integrācijas jomā, doktora grāda kandidāte migrācijas studijās, Agnese Lāce; savukārt par Latvijas jaunatnes politiku dalībniekiem stāstīs Latvijas Universitātes Vadībzinību doktorants Eduards Gaušis. Bijušais Eiropas kluba “Mazie eiropieši” prezidents un LKA Audiovizuālās un skatuves mākslas un producēšanas 3. kursa students Dominiks Jarmakovičs dalīsies zināšanās par līderību un to, kā to attīstīt Eiropas klubā, bet par programmas ERASMUS+ piedāvājumu informēs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve Kintija Bulava. Konferences ietvaros tiks pārrunātas arī Eiropas klubu aktualitātes, un informāciju par Eiropas klubiem Latvijā sniegs Kluba “Māja” pārstāve Inta Dimzule, savukārt par Eiropas klubu ārvalstu pieredzi stāstīs Polijas Eiropas klubu koordinatoru organizācijas “Šūmana fonds” pārstāve Maja Selana (Maja Selan). Pasākumu moderēs Latvijas skolu Eiropas klubu koordinators un Kluba “Māja” biedrs Arvis Renckulbergs.

Konference "Veido līderi sevī!" norisinās starptautiskā Eiropas klubu projekta “Eiropas klubu stiprināšana un jaunu klubu dibināšana Eiropas Savienībā” (“Clubbing Europe-strengthening active European clubs and creating new ones”) ietvaros. Atbalstu pasākuma norisei sniegusi arī Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Ādažu dome un tās priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, kā arī Ādažu vidusskola, tās direktore Dace Dumpe un  skolotāja Sarmīte Savicka.

Latvijā projekts “Eiropas klubi skolās” tika uzsākts 2002. gada pavasarī, pārņemot piemēru no Portugāles, kur pirmie klubi tika izveidoti 1986. gadā. Eiropas klubi ir interešu grupas skolās, kuru galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp skolēniem un skolotājiem, sekmēt jauniešu zināšanas par Eiropas Savienību un Latvijas integrāciju tajā, kā arī veidot pasākumus, kas saistīti ar informācijas sniegšanu par Eiropas Savienību. Latvijā pašlaik aktīvi darbojas 22 Eiropas klubi un to nacionālais koordinators kopš 2010. gada ir biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, kas ir jaunatnes organizācija. Tā ir arī pirmā jauniešu organizācija Latvijā, kuras pamatmērķis ir informēt jauniešus par iespējām Eiropas Savienībā, tās vērtībām un demokrātiju.

 

Informāciju sagatavoja: Inta Dimzule, inta.dimzule@klubsmaja.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties