#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aicina piedalīties EK diskusijā par grāmatvedības prasību vienkāršošanu uzņēmumiem
, 2010. gada, 08.aprīlis, 2010

Ekonomikas ministrija (EM) aicina uzņēmumus piedalīties Eiropas Komisijas (EK) konsultācijā un sniegt viedokli par Eiropas Savienības (ES) ceturtās direktīvas prasību vienkāršošanu un starptautisko finanšu pārskatu standartu iespējamo ieviešanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Minētajā ES direktīvā ir noteikti vienoti grāmatvedības principi, peļņas vai zaudējumu pārskata un bilances shēma, kā arī noteikts, kāda veida informācijai jābūt iekļautai uzņēmumu gada pārskatos.

EK patlaban apsver, vai nepieciešams pārstrādāt ES tiesību aktus par grāmatvedību. Iespējami ir vairāki risinājumi, tostarp peļņas un zaudējumu pārskata un bilances vienkāršošana. Tāpat EK rosina ievērojami samazināt arī prasības attiecībā uz mazo un vidējo uzņēmumu sniegto informāciju. Savukārt attiecībā uz lielajiem un vidējiem uzņēmumiem tiek apsvērts, vai nepieciešama prasība par naudas plūsmas pārskata sagatavošanu.

EK arīdzan apsver starptautisko finanšu pārskatu standartu ieviešanu mazajos un vidējos uzņēmumos un veic attiecīgas konsultācijas. Minētos standartus 2009.gadā apstiprināja Starptautisko grāmatvedības standartu padome.

Lai piedalītos konsultācijas procesā un sniegtu savu viedokli par nepieciešamajiem grozījumiem ES grāmatvedību regulējošajos tiesību aktos, kas ir saistoši arī visām dalībvalstīm, komersantam jāreģistrējas Eiropas biznesa testa panelī.

Pēc reģistrācijas uzņēmējam tiks nosūtīta anketa ar jautājumiem. Atbilžu sniegšana neaizņems vairāk par 15 minūtēm. Dalība panelī uzņēmumiem ir bez maksas. Konsultācija ilgs līdz šī gada 30.aprīlim.

Eiropas biznesa testa panelis ir EK konsultāciju instruments, kurā uzņēmumi sniedz tiešas atsauksmes par ES likumdošanas priekšlikumiem vai iniciatīvām, kas var ietekmēt uzņēmējus. Paneļa galvenais uzdevums ir konsultēties ar uzņēmumiem visā Eiropā, nodrošinot to interešu pārstāvību lēmumu pieņemšanas procesā. Lai nodrošinātu apspriežu norises ātrumu un efektivitāti, konsultācijas notiek tikai internetā.

Līdz šim ir veiktas konsultācijas tādos jautājumos kā administratīvais slogs, finansējuma pieejamība, novēloti maksājumi, diskriminācija darbā, vienotā eiro maksājumu telpa, preču zīmes u.c.

 

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: freerangestock.com

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties