#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aicina uzņēmējus paust viedokli par ES darba laika un tirdzniecības strīdu risināšanas nosacījumiem
, 2010. gada, 04.augusts, 2010

Ekonomikas ministrija atgādina, ka Latvijas uzņēmēji vēl līdz 13.augustam var piedalīties Eiropas Komisijas konsultācijā un sniegt viedokli par to, kā ES Darba laika direktīva (2003/88/EK) ietekmē dažāda lieluma, t.sk mazos un vidējos uzņēmumus, un dažādu nozaru uzņēmumus visās ES dalībvalstīs.

EM atkārtoti aicina Latvijas uzņēmumus nepastarpināti paust savu viedokli Eiropas Komisijai par diviem uzņēmējiem būtiskiem jautājumiem - darba laika nosacījumiem un tirdzniecības strīdiem un pārrobežu parādu atgūšanas noteikumiem.

Viens no šīs aptaujas mērķiem ir noskaidrot, cik lielā mērā direktīvā izklāstītie noteikumi un izņēmumi atbilst faktiskajām uzņēmumu un darba ņēmēju vajadzībām. Tāpēc, ja uzņēmējs nav pārliecināts par darba laika organizācijas atbilstību ES regulējumam, Eiropas Komisija aicina norādīt, kāda ir uzņēmēja prakse konkrētajā jautājumā.

ES Darba laika direktīva paredz kopīgas obligātās prasības, kuru mērķis ir darba ņēmēju veselības aizsardzība un drošība. Šīs prasības ir jāievēro visu ES dalībvalstu likumdošanā un koplīgumos, piemēram, prasības par maksimālo darba stundu skaitu nedēļā, minimālo atpūtas stundu skaitu darba ņēmējiem, papildu aizsardzību naktsmaiņu darba gadījumā, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu darba ņēmējiem, u.c. Lai gan direktīva neparedz nekādas prasības attiecībā uz atalgojuma līmeņiem parastam, virsstundu vai dežūru darbam, ES dalībvalstu likumdošanā vai koplīgumos var paredzēt pasākumus, kas paplašina darba ņēmēju aizsardzību, pārsniedzot direktīvas obligātās prasības, bet ne otrādi.

Tāpat uzņēmēji tiek aicināti piedalīties Eiropas Komisijas konsultācijā un sniegt viedokli par to, kā varētu uzlabot normas par tirdzniecības strīdiem spēkā esošajos ES tiesību aktos un risināt problēmu par nesamaksātu faktūrrēķinu summu atgūšanu pārrobežu situācijās.

Viens no būtiskiem elementiem uzņēmuma darbībā un konkurētspējas veidošanā ir brīvā kapitāla apgrozība, tāpēc Eiropas Komisija vēlas apzināt, kāda situācija ir dalībvalstīs saistībā ar maksājumu kavējumiem un uzņēmēju īstenoto praksi parādu atgūšanā, īpaši pārrobežu darbībā, kā arī uzņēmēji konsultācijā ir aicināti sniegt viedokli par jaunas pārrobežu darbības sākšanas vai pašreizējās darbības izvēršanas iespējām un to kavējošiem faktoriem. Konsultācija cita starpā aptver tādus jautājumus, kā tiesāšanās pieredze un tiesāšanās izmaksas, patērētais laiks, riski un iespējamā rīcība, bankas kontu aresta gadījumi, u.c.

Lai gūtu visaptverošu redzējumu par uzņēmēju pieredzi tirdzniecības strīdu risināšanā un esošo tiesu praksi, Eiropas Komisija konsultācijā aicina sniegt viedokli ne tikai lielos uzņēmumus, bet arī vidējos un mazos uzņēmumus.

Savu viedokli un komentārus gan par nepieciešamajiem grozījumiem ES Darba laika direktīvā, gan par tirdzniecības strīdiem un pārrobežu parādu atgūšanu uzņēmēji var sniegt, sākotnēji reģistrējoties Eiropas Biznesa Testa Panelī:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=250〈=lv.

Pēc reģistrācijas Jums tiks nosūtītas anketas ar jautājumiem. Atbilžu sniegšana aizņems ne vairāk kā 15 minūtes.

Informācijai:

Eiropas Biznesa Testa Panelis ir Eiropas Komisijas konsultāciju instruments, kura galvenais uzdevums ir konsultēties ar uzņēmumiem visā Eiropā, nodrošinot to interešu pārstāvību lēmumu pieņemšanas procesā. Konsultācijas notiek tikai internetā un anketas ir ērti lietojamas, un Jūs varēsiet strādāt savā dzimtajā valodā. Par dalību panelī uzņēmumiem nav jāmaksā!

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: idealchampions.com

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties