#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas Komisija uzsāk apspriešanos par digitālo vienoto tirgu radošajam saturam tiešsaistē
, 2009. gada, 22.oktobris, 2009

Eiropas Komisija šodien ir publicējusi diskusiju dokumentu par grūtībām saistībā ar Eiropas digitālā vienotā tirgus izveidi radošajam saturam, proti, grāmatām, mūzikai, filmām un videospēlēm. Saskaņā ar Komisijas pētījumiem īsteni vienots tirgus bez robežām radošajam saturam tiešsaistē varētu četrkārt palielināt radošā satura nozares mazumtirdzniecības ieņēmumus, ja nozares pārstāvji un valstu iestādes pieņemtu skaidrus un patērētājiem draudzīgus pasākumus (sk. IP/07/95).

Tādējādi satura pieejamība digitālā formātā sniedz Eiropai lielas iespējas, tomēr tā arī rada grūtības. Pirmkārt, kultūras produktu un pakalpojumu digitālai izplatīšanai joprojām ir reglamentējošie un teritoriālie šķēršļi, kuri var apgrūtināt jaunradi un inovāciju. Turklāt plaša mēroga nelegālā lejupielādēšana var apdraudēt ekonomiski dzīvotspējīga vienotā tirgus attīstību digitālā satura jomā; ir vairāk jāveicina legāls pārrobežu piedāvājums. Ņemot vērā šo situāciju, diskusiju dokumentā, ko kopīgi sagatavojuši komisāres V. Redingas un komisāra Č. Makrīvija dienesti, ir ieskicētas galvenās problēmas, kas rodas trim ieinteresēto personu grupām — tiesību turētājiem, patērētājiem un komerciāliem lietotājiem —, un ir pausts aicinājums visiem interesentiem piedalīties plašās debatēs par iespējamiem šo problēmu Eiropas mēroga risinājumiem. Komentārus var iesūtīt līdz 2010. gada 5. janvārim.  

„Autortiesības un internets ir divi spēcīgi dzinuļi jaunrades un inovāciju veicināšanai visu eiropiešu interesēs. Šīs divas jomas ir jāapvieno jaunā projektā, lai radītu konkurētspējīgu un plaukstošu digitālo vienoto tirgu. Šādu digitālo vienoto tirgu var izveidot vienīgi tad, ja tiek piesaistīti satura radītāji un ja ir izveidojusies digitāli izglītota paaudze, kurā netrūkst ieinteresētu lietotāju un radošu patērētāju,” sacīja Eiropas Informācijas sabiedrības un saziņas līdzekļu komisāre Viviāna Redinga. „Tā būs mana svarīgākā prioritāte nākamajos darba gados sadarbībā ar citiem komisāriem, lai radītu vienkāršu, patērētājiem draudzīgu juridisko bāzi, kura ļautu padarīt digitālo saturu pieejamu pāri valstu robežām ES teritorijā, vienlaikus nodrošinot stingru autortiesību aizsardzību un taisnīgu samaksu satura radītājiem.”

„Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma — autortiesību, patentu, preču zīmju un dizainparaugu — aizsardzība ir centrālais elements uz zināšanām balstītajā ekonomikā un Eiropas konkurētspējas uzlabošanā. Tā ir prioritāte, īstenojot reformu, kura balstās uz stabilu ekonomiku, ne tikai uz juridiskiem jēdzieniem, un priekšgalā izvirza risinājumus, kuri veicina inovāciju un ieguldījumu reālajā dzīvē,” teica ES Iekšējā tirgus komisārs Čārlijs Makrīvijs.

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar diskusiju dokumentu par Eiropas digitālo vienoto tirgu un uzsāka sabiedrisko apspriešanos, aicinot izteikt jaunas idejas dinamiskākam radošā satura tiešsaistes izplatīšanas tirgum. Dokumentā ir uzsvērts, ka autortiesībām ir bijusi liela nozīme Eiropas kultūras mantojuma radīšanā.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties