#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EK aicina komersantus paust viedokli par vienotās eiro maksājumu telpas – SEPA - darbību
, 2011. gada, 19.janvāris, 2011

Eiropas Komisija un Eiropas Centrālā banka aicina uzņēmumus piedalīties konsultācijā par vienoto eiro maksājumu telpu - SEPA, lai novērtētu SEPA darbību. Konsultācija ilgs līdz šī gada 14.februārim.

Vienotā eiro maksājumu telpa - SEPA - ļauj veikt eiro bezskaidrās naudas maksājumus visiem saņēmējiem Eiropā, izmantojot vienu bankas kontu un vienotu maksāšanas līdzekļu kopu. SEPA projekts ir solis pretim faktam, kad jebkurš klients jebkur Eiropā varēs veikt bezskaidrās naudas maksājumus tikpat ātri, droši un vienkārši, kā pašlaik var veikt iekšzemes maksājumus, tādējādi likvidējot iekšzemes un pārrobežu maksājumu atšķirības.

Pašlaik ieviesti divu veidu SEPA maksāšanas līdzekļi: SEPA kredīta pārvedumi (2008.gada sākumā) un SEPA tiešā debeta maksājumi (2009.gada beigās). Eiropas Komisija uzsākusi iniciatīvu, lai noteiktu, ka šo divu SEPA maksāšanas līdzekļu izmantošana eiro maksājumu darījumiem no noteikta datuma ir obligāta. Šīs jaunās tiesību normas attieksies arī uz valstīm, kuru oficiālā valūta nav eiro, taču tikai uz eiro maksājumu darījumiem.

Kopš 2007. gada ar Eiropas Biznesa testa paneļa palīdzību jau veikti trīs apsekojumi par SEPA. Komersantu dalība šajā apsekojumā palīdzēs ECB un tās sadarbības partneriem saprast, kā eiro zonā un ārpus tās norit SEPA ieviešana un cik lielā mērā piedāvātie SEPA maksājumu pakalpojumi atbilst uzņēmumu vajadzībām.

Ekonomikas ministrija aicina komersantus piedalīties šajā konsultācijā, iepriekš reģistrējoties Eiropas Biznesa Testa Panelī: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=250〈=lv. Savu viedokli par EK konsultācijas tēmu uzņēmumi var izteikt, reģistrējoties tikai Eiropas Biznesa Testa Panelī. Pēc reģistrācijas komersantam tiks nosūtīta anketa ar jautājumiem. Atbilžu sniegšana neaizņems vairāk kā 15 minūtes.

Informācijai: Eiropas Biznesa Testa Panelis ir Eiropas Komisijas konsultāciju instruments, kurā uzņēmumi sniedz tiešas atsauksmes par ES likumdošanas priekšlikumiem vai iniciatīvām, kas var ietekmēt uzņēmējus. Paneļa galvenais uzdevums ir konsultēties ar uzņēmumiem visā Eiropā, nodrošinot to interešu pārstāvību lēmumu pieņemšanas procesā. Lai nodrošinātu apspriežu norises ātrumu un efektivitāti, konsultācijas notiek tikai internetā. Anketas ir ērti lietojamas, un Jūs varēsiet strādāt savā dzimtajā valodā. Par dalību panelī uzņēmumiem nav jāmaksā!

Līdz šim ir veiktas konsultācijas par darba laika direktīvas izmaiņām, grāmatvedības prasību vienkāršošanu mazajiem uzņēmumiem, par tirdzniecības strīdiem un pārrobežu parādu atgūšanai, vienoto eiro maksājumu telpu un citiem administratīvā sloga samazināšanas jautājumiem.

Vairāk informācijas: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30208.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties