#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Komisija uzsāk tiešsaistes balsojumu par ES jauno bioloģiskās lauksaimniecības logotipu
, 2009. gada, 07.decembris, 2009

Sākot no šodienas Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts aicina visus eiropiešus nodot savu balsi ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa konkursa noslēguma kārtā.

Līdz 31. janvārim trīs noslēguma kārtai atlasītie logotipi būs aplūkojami tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/index.htm, kurā par tiem var nobalsot. Jaunā logotipa mērķis ir palielināt patērētāju aizsardzību un veicināt bioloģisko lauksaimniecību. Atšķirībā no pašreizējā logotipa konkursā izvēlētais logotips būs obligāti jāizmanto uz visiem fasētiem bioloģiskajiem produktiem, kuru izcelsme ir 27 dalībvalstīs un kuri atbilst marķēšanas standartiem.

"Ar šo tiešsaistes balsojumu Eiropas Komisija vēlas nodrošināt to, lai jaunais logotips patiktu iespējami lielākam cilvēku skaitam. Tai pašā laikā atklātais atlases process palīdz sasniegt plašāku mērķi — palielināt cilvēku izpratni par bioloģiskās lauksaimniecības nozares nozīmīgumu," teica Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāre Marianna Fišere Bola.

Jaunajam logotipam jāpārstāv ES gan iekšpus, gan ārpus tās robežām. Tam jābūt viegli iegaumējamam un viegli saistāmam ar ES un bioloģisko lauksaimniecību, pat nelietojot vārdus vai burtus.

Lai atrisinātu šo grūto uzdevumu, Eiropas Komisija piesaistīja dizaina un mākslas studentus no visas Eiropas, organizējot ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa konkursu, kurš norisinājās no 2009. gada aprīļa līdz jūnijam. Savus novatoriskos priekšlikumus iesniedza 3 422 nākamie dizaineri. Pēc konkursa termiņa beigām starptautiski atzīta žūrija izsludināja konkursa nākamo kārtu, atlasot trīs logotipus konkursa nobeiguma kārtai.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties