#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Kopējā lauksaimniecības politika — Komisija turpina vienkāršošanas pasākumus
, 2009. gada, 20.novembris, 2009

Šodien Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts nāca klajā ar ziņojumu par 39 vienkāršošanas ieteikumiem, ko dalībvalstis kopīgi iesniedza Komisijai aprīlī. Šajā darba dokumentā sniegta informācija par izvērtēšanas procesa rezultātiem un par paveikto kopš 2009. gada marta. Ziņojumu apspriedīs Lauksaimniecības padomes sanāksmē decembrī.

“Eiropas lauksaimnieku darbu nedrīkst kavēt ar nevajadzīgi sarežģītiem noteikumiem un birokrātiju, jo īpaši pašreizējās ekonomikas krīzes situācijā,” teica Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāre Marianna Fišere Bola. “Ziņojums apliecina, ka mēs neatkāpjamies no šī uzskata. Tie nav tikai tukši vārdi, KLP patiešām tiek vienkāršota.”

Vairums no 39 ziņojumiem saņēma pozitīvu vērtējumu. Komisija plāno tos izstrādāt sīkāk un ieviest bez liekas kavēšanās. Patiesībā vairāki no ieteikumiem jau tika virzīti pirms tam un ir iekļauti pārskatītajos tiešo maksājumu noteikumos, kas stāsies spēkā 2010. gada janvārī.

Komisijas darba dokumentā izklāstīta virkne papildu vienkāršošanas ideju, piemēram, saprotamāka lauksaimniecības produktu veicināšanas sistēma. Tāpat apskatīta iespēja atcelt liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas noteikumus un saskaņot dažu lauku attīstības pasākumu maksājumu termiņus ar tiešajiem maksājumiem.

Komisija lielu uzmanību KLP vienkāršošanai velta kopš 2005. gada, kad tā publicēja savu pirmo paziņojumu par šo tematu. Šobrīd vienkāršošanas pasākumi ir pilnībā iestrādāti vispārējā labāka regulējuma stratēģijā, kurā viens no mērķiem ir līdz 2012. gadam samazināt administratīvo slogu par 25 %.

Ziņojums ir publicēts šādā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties