#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
LM aicinās sociālos partnerus sniegt savu viedokli par iespējamām izmaiņām darba laika organizēšanā
, 2010. gada, 21.aprīlis, 2010

Labklājības ministrija (LM) aicinās sociālos partnerus sniegt savu vērtējumu par jauna regulējuma nepieciešamību Eiropas Savienībā (ES) attiecībā uz darba laikiem.

Šodien uz tikšanos bija aicināti Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji, taču Darba devēju konfederācija sanāksmē pārstāvēta netika.

Arodbiedrību savienībā aģentūrai LETA norādīja, ka tā bijusi tikai ievada sanāksme, tāpēc nekādi konkrēti viedokļi vēl apkopoti netika.

Šajā tikšanās reizē identificējām tikai jautājumus, kam vajadzētu pievērst īpašu uzmanību turpmākā analīzē, skaidro LM. Nākamā tikšanās nav iezīmēta ar konkrētu datumu, jo Eiropas Komisija ir tikai sākusi konsultācijas par vispārīgiem jautājumiem - vai kāds jauns regulējums ir nepieciešams, bet konkrēti jautājumi vēl nav darba kārtībā.

Šodienas sanāksmē LM aicināja sociālos partnerus piedalīties Eiropas Komisijas uzsāktajās konsultācijās par Darba laika direktīvas grozījumiem, izvērtējot Latvijas situāciju un darbinieku un darba devēju vajadzības ilgtermiņā.

Jautājums ir par to, vai Latvijā būtu nepieciešams ieviest dežūrlaiku un, ja jā, tad kurās nozarēs tas būtu piemērojams.

LM aicināja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību arī ar nozaru arodbiedrībām diskutēt par šiem jautājumiem, kā arī izvērtēt, vai Darba laika direktīvas grozīšana vispār ir nepieciešama un kurus jautājumus varētu vai vajadzētu risināt Eiropas līmeņa sociālo partneru nolīgumā, nevis Darba laika direktīvā.

Jau ziņots, ka marta beigās Eiropas Komisija (EK) lūdza darba ņēmējiem un to pārstāvjiem izteikt viedokli par iespējām pārskatīt ES noteikumus par darba laiku, aģentūru LETA informēja EK pārstāvniecībā Latvijā.

Pirmā posma apspriešanās procesā plānots noskaidrot Eiropas sociālo partneru viedokli par nepieciešamību pēc ES līmeņa rīcības attiecībā uz Darba laika direktīvu.

Tas ir pirmais solis ceļā uz direktīvas visaptverošu pārskatīšanu pēc iepriekšējiem neveiksmīgajiem mēģinājumiem pārskatīt spēkā esošos tiesību aktus.

Komisija 2004.gadā pēc plašām konsultācijām iesniedza priekšlikumu grozīt darba laika noteikumus. Tolaik EK piedāvāja noteiktās darba nozarēs precizēt direktīvas piemērošanu dežūras laikam, ļaut elastīgāk aprēķināt darba laiku nedēļā un pārskatīt individuālo atteikšanos no 48 darba stundu ierobežojuma.

2009.gada aprīlī valdību pārstāvji un Eiropas Parlaments secināja, ka par spīti ilgstošām sarunām tie nespēja vienoties par priekšlikumu.

Tagad sociālajiem partneriem sešu nedēļu laikā jādara savs viedoklis zināms komisijai. Papildus konsultācijām komisija veiks plašu ietekmes novērtējumu, tostarp izskatīs direktīvas tiesisko piemērošanu dalībvalstīs un veiks pētījumu par sociālajiem un ekonomikas aspektiem, kas ir lietderīgi direktīvas visaptverošai pārskatīšanai.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties