#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Uzsāk apspriešanu par izmaiņām tabakas direktīvā
, 2010. gada, 26.septembris, 2010

Piektdien, 24.septembrī, Komisija sākusi sabiedrisko apspriešanu par Tabakas izstrādājumu direktīvas (2001/37/EK) pārskatīšanu. Komisija aicina visas iesaistītās personas izteikties par dažādajiem risinājumiem un par apsvērtajiem pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt izpratni par tabakas lietošanas draudiem, neatlaidīgāk motivēt atmest smēķēšanu un atrunāt to sākt. Šādi pasākumi varētu būt, piemēram, lielāki brīdinājumi par iedarbību uz veselību cigarešu paciņas abās pusēs, neuzkrītošs iepakojums (“plain packaging”) un noteikumi par tādām vielām tabakas izstrādājumos, kas ir kaitīgas, izraisa atkarību un padara tabakas patēriņu tīkamāku. Šī apspriešana ir svarīgs uzdevums, lai, kā plānots, 2012. gada sākumā pieņemtu tiesību akta priekšlikumu.

ES veselības komisārs Džons Dalli teica: “Tabakai nav līdzīgu izstrādājumu, jo tā mūsu iedzīvotājiem rada atkarību, izraisa slimības un ciešanas un Eiropas dalībvalstu valdībām rada veselības aprūpes izdevumus, no kuriem varētu izvairīties. Un tomēr 30 % eiropiešu smēķē. Mani sevišķi uztrauc tie 35 % no Eiropas jauniešiem, kas smēķē.” Noslēgumā viņš secināja: Pasaules Sirds dienas priekšvakarā es vēlos eiropiešiem atgādināt, ka visa veida tabakas iedarbība — smēķēšana, pasīvā smēķēšana vai košļājamo tabakas izstrādājumu patēriņš — var izraisīt sirdstrieku vai citas sirds un asinsvadu problēmas.”

Spēkā esošie noteikumi

Tabakas izstrādājumu direktīvu pieņēma 2001. gadā. Tajā noteikts maksimālais tādu vielu kā nikotīns, darva un oglekļa monoksīds, daudzums cigaretēs. Direktīva ražotājiem arī izvirza prasību uz tabakas izstrādājumiem sniegt rakstiskus brīdinājumus par ietekmi uz veselību un aizliedz lietot tādus vārdus kā „viegls”, „maigs” un „ar zemu darvas saturu”.

Kāpēc direktīvu pārskata?
Komisijas nodoms ir vienkāršot iekšējā tirgus darbību tabakas izstrādājumu nozarē, vienlaikus nodrošinot teicamu sabiedrības veselības aizsardzību.
Komisija rīkojas pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma, kā arī atbildot uz Komisijas ziņojumu par direktīvas īstenošanu , kurā apzināts, kādās jomās iespējami uzlabojumi. EP 2007. gada Rezolūcijā par Zaļo grāmatu "Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas dūmiem: politikas iespējas ES līmenī" dalībvalstis aicināja līdz 2025. gadam par 50 % samazināt smēķēšanu jauniešu vidū. Lai šo mērķi sasniegtu, svarīgi būtu stingrāki noteikumi par tabakas izstrādājumiem.

Komisija aicina visas iesaistītās personas līdz 2010. gada 19. novembrim komentēt tās problēmas, kas apzinātas sabiedriskajā apspriešanā, tostarp to, ka:
- ES dalībvalstīs tiesību akti ļoti atšķiras un nepietiekami risina veselības un nekaitīguma problēmas saistībā ar konkrētiem tabakas un nikotīna izstrādājumiem, piemēram, elektroniskajām cigaretēm;
- četrās dalībvalstīs (Beļģijā, Rumānijā, UK un Latvijā) izmanto attēlu veida brīdinājumus. Tas nozīmē, ka ES valstīs patērētāju informētība par smēķēšanas kaitīgumu var ievērojami atšķirties;
- starp dalībvalstīm atšķiras noteikumi, kas potenciāli kaitīgas, atkarību izraisošas vielas un vielas, kuras tabakas patēriņu dara tīkamāku, atļauj vai aizliedz;
- informāciju par tabakas saturu saprast, salīdzināt un izvērtēt pašlaik ir grūti. Tas ir tādēļ, ka dalībvalstīs ir atšķirīgi veidi un ziņošanas mehānismi.

Priekšvēsture
Tabaka Eiropas Savienībā ik gadu izraisa aptuveni 650 000 personu priekšlaicīgu nāvi, un tādējādi ir vienīgais un lielākais tādas nāves cēlonis, kuru būtu iespējams novērst.
Lai palīdzētu ierobežot tabakas patēriņu visā ES un arī pasaulē, Komisija cenšas izveidot vispusīgu tabakas kontroles stratēģiju. Šim nolūkam izstrādāti daudzi pasākumi un iniciatīvas, ieskaitot tabakas kontroles tiesību aktus un izpratnes veicināšanas pasākumus.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties