#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
“Uzzīmē man tiesības” – Eiropas Komisija atklāj ceturto plakātu konkursu jauniešiem
ES Māja 
, 2009. gada, 12.aprīlis, 2009

Konvencijas par bērna tiesībām 20. gadadiena ir temats plakātu konkursam, ko 2009. gada 20. novembrī atklāja priekšsēdētāja vietnieks Žaks Barro. Eiropas jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem tiek aicināti uzzīmēt plakātu par vienu no Konvencijā ietvertajām tiesībām. Konkursa mērķis ir panākt, lai Eiropas jaunieši vairāk apzinātos savas tiesības un varētu tās labāk aizstāvēt.

Bērniem un pusaudžiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, jāuzzīmē plakāts, ilustrējot kādu no konvencijā ietvertajām tiesībām. Dalībnieki tiks iedalīti divās kategorijās (vecuma grupā no 10 līdz 14 gadiem un no 15 līdz 18 gadiem), un viņi strādās grupās, kurās būs vismaz četri dalībnieki un pieaugušais, kas vadīs darbu. Sākumā iesniegtie darbi tiks novērtēti valsts mērogā, un 2010. gada aprīļa sākumā katrā vecuma kategorijā piešķirs apbalvojumus trim labākajām komandām.

Lai piedalītos konkursā, jāizveido 4 cilvēku komanda (vecumā no 10-14 vai 15-18 gadiem), kuru vada kāds pieaugušais. Jāizvēlas vienas konkrētas, Konvencijā minētas tiesības, ko ilustrēt plakātā. Jāattēlo savas idejas A2 formāta plakātā. Kā un ko zīmē, tas ir pilnīgi paša zīmētāja ziņā! Iedvesmai var ieskatīties viktorīnas jautājumos un Konvencijā par bērna tiesībām. http://www.europayouth.eu/index_lv.htm Plakātu iesniegšanas termiņš ir 2010. gada 19. marts.

Pirmās vietas ieguvēji valsts mēroga konkursos sacentīsies otrajā kārtā Eiropas mērogā. Katras vecuma grupas trīs labākās komandas tiks uzaicinātas uz Briseli no 2010. gada 8. līdz 10. maijam pavadīt neaizmirstamu nedēļas nogali un piedalīties ekskursijā Eiropas iestādēs, kā arī apmeklēt Eiropas mēroga apbalvošanas ceremoniju.

Šāds konkurss tiek rīkots jau ceturto reizi. Pirmajā konkursā 2006. gadā galvenā uzmanība tika veltīta bērna tiesību stiprināšanai kopumā, savukārt otrajā konkursā 2007. gadā galvenā tēma bija diskriminācijas nepieļaušana. 2008. gadā trešajā konkursā uzmanību pievērsa bērnu tiesībām uz aizsardzību. Gadu gaitā dalībnieku skaits pastāvīgi aug: 2008. gadā konkursā piedalījās vairāk nekā 8000 komandas, tas ir, vairāk nekā 40 000 dalībnieki no visas ES.

Labākos darbus ievietos Eiropas Komisijas pārstāvniecību tīmekļa vietnēs un Europa serverī. Tos, iespējams, izmantos arī turpmākajās Eiropas mēroga kampaņās.

Konkursa tīmekļa vietne: www.europayouth.eu
http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_lv.htm

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties