#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Diskutēsim par Eiropas Savienības budžeta lomu uznēmējdarbības attīstībā un jauniešu nodarbinātībā!
BPS 
, 2013. gada, 05.decembris, 2013

Piektdien, 6. decembrī, Ventspils Pārventas bibliotēkā, Tārgales ielā 4, plkst. 13.00, notiks diskusija ar jauniešiem, Ventspils augstskolas studentiem un uzņēmējiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām par Eiropas Savienības budžeta līdzekļu izmantošanu Latvijas jauniešu un uzņēmējdarbības attīstības vajadzībām.

 Viena no iepriekšējo diskusiju dalībniecēm, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, komentējot nesen apstiprināto ES daudzgadu budžetu: “Šoreiz budžets strukturēts tā, lai veicinātu valstu izaugsmi un radītu jaunas darba vietas. ... Piemēram, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir ekonomikas mugurkauls, tiks novirzīti 2,3 miljoni eiro to konkurētspējas uzlabošanai. Tāpat  budžets palīdzēs ielikt stabilus pamatus nākotnes attīstībai, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu apmācībai un nodarbinātībai. Šim sektoram ir piešķirti 8 miljardi eiro, no kuriem līdz pat 6 miljardiem eiro tiks ieguldīti konkrētās programmās jau nākamajos divos gados. Latvijā ar piešķirtās naudas palīdzību no 2014. gada tiks ieviesta “Jauniešu garantija”, kas jauniešiem no 15 – 24 gadiem (ieskaitot) nodrošinās konkrētu darba, apmācību vai prakses piedāvājumu.”  Kāds ir jauniešu viedoklis par šīm iespējām, vai viņi tās apzinās un ir gatavi izmantot? Kur uzņēmēji saskata savu vietu un kādas aktivitātes ir gatavi veikt konkurētspējas paaugstināšanā un ES finansējuma iegūšanā? Šie ir daži jautājumi, par kuriem aizdomāties, dodoties uz noslēdzošo, sesto diskusiju ciklā "Lēciens! 2013: Eiropas pilsoņu gads". Uz diskusiju Ventspilī aicināti: Linda Ūzuliņa, Jaunatnes organizāciju apvienības „IMKA Latvija” biroja vadītāja, brīvprātīgā darba labas gribas vēstniece; Kristians Jacevičs, Ventspils Domes Jaunatnes lietu komisijas loceklis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Ventspils Digitālā centra direktora vietnieks, biedrības "Ventspils Jauniešu dome" pārstāvis; Gatis Meiris, uzņēmējs; kā arī citi nozares speciālisti. Diskusiju vadīs žurnālists Guntars Rēders.

     Šī cikla ietvaros pavisam paredzēti 6 pasākumi visos Latvijas reģionos, diskusijas jau notikušas Rēzeknē, Smiltenē, Jūrmalā un Jelgavā un Liepājā. Diskusiju kopējais mērķis ir rosināt ikvienu apzināties savu lomu vietējās sabiedrības un Eiropas Savienības dzīvē, kā arī veicināt aktīvu dalību vēlēšanu un lēmumu pieņemšanas procesos. Šajā ciklā izskanējušais sabiedrības viedoklis un idejas līdz ar Eiropas pilsoņu gada starptautiskās alianses izstrādātajām rekomendācijām politikas uzlabošanai tiks apkopotas un nodotas politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem.  Diskusiju vadīs žurnālists Gundars Rēders.  Pasākuma apmeklētāji būs aicināti aktīvi līdzdarboties uzdodot jautājumus (t.sk. iesaistoties diskusijā ar Twitter sienas palīdzību), izsakot savu viedokli pašvaldības, valsts institūciju un NVO pārstāvjiem, kā arī Eiropas Komisijai. Turklāt visiem būs iespēja piedalīties oriģinālā bingo spēlē un dibināt noderīgus kontaktus.

     Diskusiju Ventspilī organizē Latvijas Bērnu forums ar Ventspils Domes, Ventspils Jauniešu domes, Jaunatnes organizāciju apvienības „IMKA Latvija”, kā arī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu. Pasākumu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.

Papildinformācijai

Kas ir  Eiropas gads?

Kopš 1983.gada Eiropas Savienības pārvaldes institūcijas un sabiedrība vienojas kāda sabiedrībā aktuāla jautājuma apzināšanai un risināšanai viena gada ietvaros visās ES valstīs, apzinot citu valstu pieredzi un iesaistot pilsonisko sabiedrību. Kārtējo Eiropas gada tēmu nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgs lēmums.  Piemēram, 2012. gads tika veltīts aktīvām vecumdienām, 2013 - Eiropas pilsoņu gads, bet 2014. gads plānots kā darba, karjeras un ģimenes līdzsvara gads.

Kas ir  Eiropas pilsoņu gads?

Eiropas pilsoņu gada uzmanības centrā ir tiesības, kas visas ES teritorijā automātiski tiek piešķirtas visiem ES pilsoņiem. Pilsoņu gada  aktivitātes Latvijā šogad tika plānotas tā, lai veicinātu pilsonisko apziņu un pilsoņa piederības sajūtu ES un Latvijai, kā arī iesaistītu daudz un dažādas organizācijas – NVO, valsts, pašvaldības u.c institūcijas.

2013.gada noslēgumā paredzētie pasākumi: 6 reģionālo semināru cikls "Lēciens! 2013: Eiropas pilsoņu gads".  Diskusiju mērķis - rosināt Latvijas iedzīvotājus uz aktīvu līdzdalību vietējās sabiedrības un Eiropas Savienības dzīvē, uz dalību vēlēšanu procesā.

Eiropas Komisija 2013.gada Eiropas pilsoņu gada ietvaros visās Eiropas Savienības dalībvalstīs rīko interaktīvu diskusiju ciklu “Dialogi ar pilsoņiem”. To mērķis ir iesaistīt sabiedrību Eiropas nākotnes veidošanā. Saruna par Eiropas nākotni ar Latvijas iedzīvotājiem notika 18. oktobrī, tajā piedalījās Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs un Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Savukārt 31. oktobrī notika Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotā  konference  par šādiem tematiem: cilvēkdrošības stūrakmeņi- sabiedrības veselība un sabiedriskā drošība; izglītības un kultūras nozīme personīgā un Eiropas kopienas izaugsmē; Eiropas Savienības patērētājiem aktuāli jautājumi; Eiropas pilsoniskums 21.gadsimtā.

Aktuālākajai informācijai var sekot līdzi  Eiropas pilsoņu gada sociālajos tīklos:
 
Kā arī: https://www.facebook.com/LatvijasBernuforums

Jānis Ielītis
Biedrība „Latvijas Bērnu forums”
janis.ielitis@bernuforums.lv
tālr. 29336347

Kontaktpersona
Iveta Smilga Krongorne,
Sabiedrisko attiecību aģentūra „BPS PR”
Iveta.smilga@bps.lv
tālr. 67 625339

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties