#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Rēzeknē atklās interaktīvu diskusiju ciklu „Lēciens! 2013: Eiropas pilsoņu gads”
BPS 
, 2013. gada, 04.oktobris, 2013

 Ar oriģinālu un atraktīvu diskusiju par kultūru un tūrismu kā līdzdalības instrumentiem pilsoniskajā sabiedrībā 4. oktobrī Rēzeknē aizsākas interaktīvu diskusiju cikls "Lēciens! 2013: Eiropas pilsoņu gads", kura ietvaros plānoti 6 pasākumi visos Latvijas reģionos. Pasākumu mērķis ir rosināt ikvienu apzināties savu lomu vietējās sabiedrības un Eiropas Savienības dzīvē, kā arī veicināt aktīvu dalību vēlēšanu un lēmumu pieņemšanas procesos. Diskusiju ciklā izskanējušais sabiedrības viedoklis un idejas, līdz ar Eiropas pilsoņu gada starptautiskās alianses izstrādātajām rekomendācijām politikas uzlabošanai, tiks apkopotas un nodotas politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem.

Pasākumā Rēzeknē piedalīsies Arvīds Barševskis, Daugavpils Universitātes rektors, Eiropas Pilsoņu gada labas gribas vēstnieks; Kristīne Gailīte, Eiropas Kustības Latvijā projektu vadītāja, padomniece, Eiropas Pilsoņu gada Alianses Latvijas koordinatore. Uz paneļdiskusijām aicināti: Inese Laizāne, Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre, 11. Saeimas deputāte; Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes Domes priekšsēdētājs; Andris Uškāns, biedrības „Artistence” vadītājs un Rēzeknes Domes Kultūras komisijas loceklis; Diāna Zirniņa, SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” valdes locekle; Inete Ielīte, Eiropas Jauniešu kora direktore, latviskās kultūrtelpas labas gribas vēstniece. Diskusiju vadīs žurnāliste Daina Jānķalne. Pasākuma apmeklētāji būs aicināti aktīvi līdzdarboties uzdodot jautājumus (t.sk. iesaistoties diskusijā ar Twitter sienas palīdzību), izsakot savu viedokli pašvaldības, valsts institūciju un NVO pārstāvjiem, kā arī Eiropas Komisijai. Turklāt pasākuma apmeklētājiem būs iespēja piedalīties oriģinālā bingo spēlē un dibināt noderīgus kontaktus.

     Kā uzsver viena no diskusijas dalībniecēm, Latviskās kultūrtelpas labas gribas vēstniece Inete Ielīte: „Diskusijās mēģināsim atrast atspērienu lēcienam -  jaunām idejām, jaunām partnerībām, plašākām zināšanām un Eiropas Savienības piedāvāto iespēju pilnīgāku izmantošanu. Droši – Eiropā!”
Piedalīties aicināti jaunieši, kultūras un tūrisma darbinieki, izglītības darbinieki, NVO pārstāvji, norise – 4. oktobrī no plkst. 13.00 – 17.00, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”.

Pasākumu organizē Latvijas Bērnu forums ar Rēzeknes pašvaldības, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” un biedrību „Eiropas Kustība Latvijā”, „Zaļais meridiāns” un „Artistence”, kā arī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu. Pasākumu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.

Papildinformācijai
Kas ir  Eiropas gads?
Kopš 1983.gada Eiropas Savienības pārvaldes institūcijas un sabiedrība vienojas kāda sabiedrībā aktuāla jautājuma apzināšanai un risināšanai viena gada ietvaros visās ES valstīs, apzinot citu valstu pieredzi un iesaistot pilsonisko sabiedrību. Kārtējo Eiropas gada tēmu nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgs lēmums.  Piemēram, 2012. gads tika veltīts aktīvām vecumdienām, 2013 - Eiropas pilsoņu gads, bet 2014. gads būs darba, karjeras un ģimenes līdzsvara gads.

Kas ir  Eiropas pilsoņu gads?

Eiropas pilsoņu gada uzmanības centrā ir tiesības, kas visas ES teritorijā automātiski tiek piešķirtas visiem ES pilsoņiem. Pilsoņu gada  aktivitātes Latvijā šogad tika plānotas tā, lai veicinātu pilsonisko apziņu un pilsoņa piederības sajūtu ES un Latvijai, kā arī iesaistītu daudz un dažādas organizācijas – NVO, valsts, pašvaldības u.c institūcijas.

2013.gada noslēgumā paredzētie pasākumi: 6 reģionālo semināru cikls "Lēciens! 2013: Eiropas pilsoņu gads", kas plānoti Rēzeknē, Jelgavā, Smiltenē,  Ventspilī, Daugavpilī un Liepājā.  Diskusiju mērķis - rosināt Latvijas iedzīvotājus uz aktīvu līdzdalību vietējās sabiedrības un Eiropas Savienības dzīvē, uz dalību vēlēšanu procesā. 18. oktobrī paredzēta Eiropas Savienības attīstības komisāra Andra Piebalga saruna ar Latvijas iedzīvotājiem, kam būs iespējams sekot līdzi tiešsaistē. Savukārt 31. oktobrī norisināsies Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotā  konference  par šādiem tematiem: 

Cilvēkdrošības stūrakmeņi- sabiedrības veselība un sabiedriskā drošība;

Izglītības un kultūras nozīme personīgā un Eiropas kopienas izaugsmē;

Eiropas Savienības patērētājiem aktuāli jautājumi;

Eiropas pilsoniskums 21.gadsimtā.

Andris Stripkāns
Latvijas Bērnu foruma projektu vadītājs,
andris@bernuforums.lv
tālr. 22134625

Kontaktpersona
Iveta Smilga Krongorne,
Sabiedrisko attiecību aģentūra
„BPS PR”
Iveta.smilga@bps.lv
tālr. 67 625339

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties