#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aicinām līdz 11. novembrim izteikt viedokli par Eiropas Solidaritātes korpusu!
EKP  
, 2016. gada, 07.novembris, 2016

Eiropas Komisija patlaban strādā pie jaunas iniciatīvas izveides - Eiropas Solidaritātes korpuss.

Tā pamatā ir ideja, ka eiropiešiem ir nepieciešamas plašākas iespējas paust savu solidaritāti. Daudzi jaunieši priecātos pieteikties brīvprātīgajā darbā, lai strādātu projektos, kur viņu sniegtā palīdzība rada pārmaiņas. Eiropas Solidaritātes korpuss piedāvātu viņiem šādu iespēju. Turklāt viņu darbība tiešā veidā atbalstītu NVO, kā arī nacionāla un vietēja mēroga iestāžu darbību dažādās krīzes situācijās.

Vairāk par šo iniciatīvu jauniešiem pielikumā esošajā dokumentā.

Lai šo vērienīgo ieceri īstenotu, Eiropas Komisija labprāt uzzinātu ieinteresēto organizāciju viedokli un vajadzības, kā arī uzklausītu jūsu domas par to, kādu jūs saredzat Eiropas Solidaritātes korpusu.

Aicinām līdz 11. novembrim (ieskaitot) atbildēt uz šiem jautājumiem:

  1. Kādi, jūsuprāt, ir priekšnoteikumi tam, lai Eiropas Solidaritātes korpuss gūtu panākumus? No kādām kļūmēm būtu jāizvairās? Kā padarīt korpusa izmantošanu atraktīvu potenciālajiem ES finansēto projektu finansējuma saņēmējiem?
  2. Kā ir jāveido korpuss, lai tas radītu reālas pārmaiņas un nestu pievienoto vērtīgumu jūsu darbam? Kas jāievēro, lai izvairītos no pastāvošo programmu aktivitāšu pārklāšanās un dubultošanās?
  3. Kāda veida uzdevumus (augstas kvalifikācijas un nespecializētus) jūs paredzat korpusa potenciālajiem dalībniekiem? Kā Solidaritātes korpuss varētu radīt reālas pārmaiņas jauniešiem un nodrošināt viņus ar darba tirgū noderīgām prasmēm un pieredzi? Kāda veida misiju uzskatāt par vispiemērotāko?
     

Atbildes, lūdzu, sūtiet uz epastu comm-rep-latvia@ec.europa.eu!

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties