#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jaunie uzņēmēji uzzina par iespējām doties apmaksātā pieredzes braucienā
BNS 
, 2013. gada, 23.maijs, 2013

Eiropas Savienības mājā pulcējās aptuveni 30 jaunie uzņēmēji, lai uzzinātu par iespējām doties apmaksātā pieredzes braucienā Eiropas Savienības (ES) programmas “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ietvaros.

ES programma "Erasmus jaunajiem uzņēmējiem" (EJU) ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod iespēju un nodrošina finansiālu atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, kuru uzņēmējdarbības pieredze ir līdz trīs gadiem, un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada uzņēmumus citās Eiropas Savienības valstīs.

Pieredzes apmaiņa notiek, jaunajiem uzņēmējiem uzturoties pie pieredzējušiem uzņēmējiem, kas palīdz apgūt maza uzņēmuma vadīšanā nepieciešamās prasmes.

Savukārt uzņemošā puse iegūst jaunas idejas savam uzņēmumam un iespējas sadarboties ar ārzemju partneriem vai uzzināt par jauniem tirgiem. Sākot ar šo gadu, biedrība “Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti” organizē un koordinē Latvijas uzņēmēju apmaiņas braucienus EJU ietvaros.

Programma sniedz topošajiem uzņēmējiem iespēju vienu līdz sešus mēnešus strādāt kopā ar jau izveidotiem maziem un vidējiem uzņēmumiem īpašnieku citā ES dalībvalstī.

Pasākuma laikā uzņēmējiem tika atgādināts, ka vairākus mēnešus ilga mitināšanās ārvalstīs nemaksā maz, tāpēc Eiropas Komisija topošajiem uzņēmējiem piedāvā dotāciju transporta un uzturēšanas izdevumu segšanai. Summas apmērs ir no 560 līdz 1000 euro mēnesī – atkarībā no valsts, kurā atrodas.

Galvenie nosacījumi, lai kvalificētos programmai ir uzsākta uzņēmējdarbība ne ilgāk kā trīs gadus vai arī biznesa plāns ar skaidru ideju un mērķi darbības uzsākšanai un attīstībai.

Jaunajiem uzņēmējiem ir iespēja gūt vadības pieredzi tādās jomās kā efektīva plānošana, finanšu un darbības vadība, produktu izstrāde, pārdošana un mārketings. Šajā laikā viņiem ir arī iespēja izprast attiecīgās valsts tirgu un izveidot kontaktpersonu tīklu, kam ir būtiska nozīme uzņēmējdarbības sekmīgā sākšanā.

Prioritārās jomas, kurās iespējama pieredzes apmaiņa ir tūrisms, piegādes ķēdes un loģistika, automobiļu ražošana, medicīna, lauksaimniecība, agrorūpniecība un pārtikas ražošana, linkopība, komercpakalpojumi, IT, celtniecība, metālapstrāde, radoša ekonomika, vides aizsardzība, atkritumu pārstrāde, energoefektivitāte, alternatīvā enerģija.

Ziņa tapusi sadarbībā ar Ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties