#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Erasmus 25.gadadiena: no svētku tortēm līdz 3D ielu mākslai un izglītības debatēm
Eko Media 
, 2012. gada, 11.aprīlis, 2012

Eiropā populārākā studentu apmaiņas programma Erasmus šogad atzīmē savu 25.gadadienu. Lai atainotu Erasmus plašās iespējas, nozīmi dalībnieku profesionālajā un personiskajā izaugsmē, kā arī augstākās izglītības kvalitātes celšanā, 25.gadadienas atzīmēšana Latvijā turpināsies visa gada garumā.

Nozīmīgās jubilejas ietvaros notiks foto, video un stāstu konkurss, īpaši organizēta Erasmus komandas dalība „Lielajā Talkā”, debašu turnīri, konference par Erasmus lomu izglītības internacionalizācijā, piedzīvojumu sacensības „Erasmus nakts”, kā arī būs skatāmi 3D ielu mākslas zīmējumi un unikāls interaktīvs stends par Erasmus pieredzes stāstiem. Pasākumos varēs piedalīties visi bijušie, esošie un potenciālie Erasmus dalībnieki, programmas koordinatori, kā arī ikviens interesents.

„Erasmus programma ir Eiropas Savienības veiksmes stāsts. Lai gan primāri tā sekmē iesaistīto dalībnieku valodu apguvi, starpkultūru izpratni un akadēmisko zināšanu pilnveidi, kopumā programma sniedz būtisku ieguldījumu mācību kvalitātes paaugstināšanā un modernas augstākās izglītības sistēmas veidošanā, attīstot plašu akadēmiskās sadarbības starptautisko tīklu,” norāda VIAA direktore Dita Traidās, piebilstot, ka ļoti būtiskas ir apmaiņas laikā pilnveidotās adaptēšanās prasmes, kas krietni uzlabo studentu konkurētspēju darba tirgū.

Sekot līdzi gadadienas svinībām var Facebook un Twitter: „ERASMUS 25 Latvija”, kā arī www.viaa.gov.lv.

Erasmus 25.gadadienas pasākumu programma:
Foto, video un stāstu konkurss „ES. Es pats. Un ERASMUS”
28.marts – 22.aprīlis
Erasmus čaklie „Lielajā Talkā”
21.aprīlis
Debašu turnīri „Erasmus 25”
aprīlis – maijs
Interaktīvais stends „Erasmus vēstnieki” ES Dārza svētkos
12.maijs
Konference par Erasmus lomu izglītības internacionalizācijā
17.maijs
3D zīmējumi Rīgas ielās „Erasmus maršruts”
jūnijs – jūlijs
Interaktīvā stenda „Erasmus vēstnieki” ceļojums pa Latviju
jūnijs – decembris
Piedzīvojumu sacensības „Erasmus nakts”
7.decembris

Fakti un skaitļi:
Erasmus ir mobilitātes un sadarbības programma, kas sniedz iespēju studentiem doties studijās vai praksē uz kādu no programmas dalībvalstīm, profesionāli pilnveidoties augstākās izglītības iestāžu personālam, kā arī dažādu uzņēmumu speciālistiem dalīties ar savu pieredzi, lasot lekcijas vai vadot praksi studentiem ārvalstīs.

Erasmus programmā piedalās 33 valstis: 27 ES dalībvalstis, Horvātija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Turcija.

Kopš Erasmus izveides 1987. gadā studiju iespējas vai stažēšanos ārzemēs kopumā ir izmantojuši gandrīz 3 miljoni studentu.

Latvijā Erasmus programmu piedāvā un koordinē 42 augstākās izglītības iestādes.

Programma Latvijā darbojas jau 12 gadus, un tajā līdz šim ir piedalījušies 9523 Latvijas studenti. Savukārt uz Latviju Erasmus programmas ietvaros devušies jau 3040 ārvalstu studentu.

Papildu informācija:
Līga Ivanova
„Eko Media” projektu vadītāja
Tālr.: 26464686
E-pasts: liga@ekomedia.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties