#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
“Erasmus” apmaiņas programma ir iespēja gūt neatsveramu pieredzi
BNS 
, 2013. gada, 25.janvāris, 2013

Neatsverama pieredze ir viens no iemesliem, lai izmantotu “Erasmus” apmaiņas programmu, kuru, studējot Latvijā, nav iespējams gūt, ceturtdien pasākumā Eiropas Savienības (ES) mājā uzsvēra Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāvji.

 

Jaunietim, dodoties studēt uz ārvalstīm, ir iespējas papildināt arī savas angļu vai citu svešvalodu prasmes, kā arī iegūt jaunus draugus un pavadīt laiku valstī, kurā iepriekš nav būts. Studējot citu valstu augstskolās, ir arī iespējas gūt iemaņas, kuras, iespējams, dažādu iemeslu dēļ nav pieejamas vietējās universitātēs.

Jaunieši, kuri apmeklēja ES mājas rīkoto pasākumu, atzina, ka vēlētos studēt ārzemēs, izmantojot “Erasmus” apmaiņas programmu, taču vienlaicīgi viņus kavē bailes doties prom no mājām un tas, ka jāpamet labi draugi tepat Latvijā.

Tomēr šīs programmas popularizētāji mudināja jauniešus izmantot šo iespēju. “Erasmus” programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendiju un, nemaksājot studiju maksu, pavadīt oficiāli atzītu studiju laiku partneraugstskolās ārzemēs.

“Erasmus” stipendijas ir paredzētas vienam apmaiņas studiju posmam visā studiju laikā, un tās netiek piešķirtas atkārtoti. Minimālais apmaiņas studiju ilgums – trīs mēneši, maksimālais – viens gads. Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām ārzemēs saistītās izmaksas.

“Erasmus” programma sniedz tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam savlaicīgi jāparūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu. Vienlaikus pasākuma rīkotāji norādīja, ka, dzīvojot taupīgi, ir iespējams arī iztikt tikai ar stipendiju un savi līdzekļi nepieciešami, ja jaunietim rodas vēlme arī nedaudz paceļot vai izklaidēties.

Lai piedalītos “Erasmus” programmā, apmaiņas brauciena brīdī studentam jābūt pabeigušam vismaz bakalaura līmeņa 1. kursu, nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās, vidējā svērtā atzīme ne zemāka par 6, laba angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valodas prasme, kā arī skaidri formulēts mērķis visam studiju posmam ārzemēs.

Studentiem, kuri augstskolā ārzemēs iecerējuši izstrādāt bakalaura vai maģistra darbu, jau pirms pieteikšanās “Erasmus” ir jāsaskaņo savas ieceres ar kādu no šīs augstskolas profesoriem. Līdzīgs nosacījums attiecas uz doktorantūras līmeņa studentiem.

Ziņa tapusi sadarbībā ar Ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties