#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES mājā notiks tikšanās ar domātāju un mākslinieku Bernāru Sordē (Bernard Sordet) un diskusija par to, ko šodien nozīmē gleznot vai filozofēt
ES māja 
, 2016. gada, 18.janvāris, 2016

 

Eiropas Savienības māja 25. janvārī plkst. 18.00 laipni aicina ikvienu interesentu uz tikšanos ar domātāju un mākslinieku Bernāru Sordē. Saruna notiks saistībā ar Bernāra Sordē „jaunai pasaulei pēc vētras” veltītās gleznas izstādi ES mājā un būs par to, „ko šodien nozīmē gleznot vai filozofēt”. Sarunu vadīs Latvijas Radio žurnāliste Ina Strazdiņa.

Bernāra Sordē glezna, kas apskatāma ES mājā līdz 31. janvārim, tapusi divu mākslinieku – Džordžones (ca. 1477 – 1510) un Karavadžo (1571 – 1610) – darbu „Vētra” un „Vakariņas Emausā” iespaidā (pats autors par gleznu: latviski un franciski ).

Bernārs Sordē teic: „Džordžones „Vētra” (ca. 1507) ir atstājusi lielu iespaidu uz glezniecību. Tajā redzams šķietami mietpilsonisks apcerējums par sabiedrību. No pirmā acu uzmetiena, glezna tikpat kā neskar reliģiju, politiku... Tā sniedz tikai un vienīgi estētisku baudījumu. Taču, ieskatoties dziļāk, tā runā par čigāniem, policiju... Vēl vairāk – tā runā par jauno Ādamu un jauno Ievu, pauž nepieciešamību mainīt laikmetu un pasauli. Tāpēc arī Džordžones glezna ir atstājusi spēcīgu iespaidu uz vairākiem māksliniekiem, piemēram, R. B. Kitaju (Kitaj). Kitajs Džordžones iespaidā apcerējis jautājumu par to, kā dzīvot pēc Aušvicas”.

Bernāram Sordē Džordžones darbs licis domāt par pasaulē notiekošām pārmaiņām – pārliecināties par to, ka šīs pārmaiņas tiešām notiek, un vienlaikus paust savu pārliecību par tām. Kopā ar Džordžoni Bernārs Sordē apcer migrācijas, reliģijas, sabiedrības un sabiedrības formas jautājumus.

Savās pārdomās mākslinieks un domātājs izmanto tēmu, kas viņu nodarbina jau sen, un tā ir „pēc-Lieldienu” tēma, kas saistās ar „Vakariņām Emausā” un skar atmiņu, proti, kādu iespaidu uz cilvēku atmiņu atstājis Lieldienās piedzīvotais. Bernārs Sordē uzskata: „[..] Pasaules sarežģītību, kam pamatā ir egoisma radītās atšķirības, varēs atrisināt, tikai panākot pasaules un cilvēces vienotību – tā ir mācība no Karavadžo „Vakariņām Emausā” (1601) – visiem jānāk pie viena galda, lai risinātu jautājumus, kas saistās ar iekšējo pārliecību, cerību, ticību cilvēces daudzveidībai, tam, ka esam līdzīgi un savstarpēji papildinoši”.

Mākslinieks un domātājs mūs aicina uz brīvu domu apmaiņu par tādām tēmām kā pārmaiņas pasaulē un Eiropā, mākslinieka loma šajās pārmaiņās, migrācija, ticības u.c.

No plkst.18.00 līdz 19.00 paredzēta Latvijas Radio žurnālistes Inas Strazdiņas saruna ar Bernāru Sordē un no plkst.19.00 līdz 19.30 – diskusija (ar konsekutīvo tulkojumu latviski un franciski).

Aicinām diskusijai pieteikties tiešsaistē http://goo.gl/forms/XeEXBIiNQw vai zvanot pa tālruni 67085445.

Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas!

Papildu informācija: Anita Jansone, Eiropas Savienības mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabu vadītāja, t.67085446, e-pasts: anita.jansone@esmaja.lv.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties