#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES mājā skaidro, kā sekot līdzi Eiropas Savienības likumiem
BNS 
, 2014. gada, 25.aprīlis, 2014

 

Eiropas Savienības (ES) mājā ceturtdien bija pulcējušies interesenti kuriem tika skaidrots, kā sekot līdzi Eiropas Savienības likumiem.

Pasākumā piedalījās ekonomikas padomnieks Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā Mārtiņš Zemītis, kā arī preses sekretāre Eiropas Parlamentā Briselē Agnese Krivade, kura vadīja praktisko nodarbību.

Zemītis klātesošajiem skaidroja, kā atrast pareizo virzienu Briseles un Strasbūras varas koridoros un prast aizstāvēt savas intereses un kā mūsu ikdienu nosaka Eiropas Savienības institūcijās pieņemtie likumi. Tāpat interesenti tika iepazīstināti ar iespējām ietekmēt likumu pieņemšanas gaitu.

Klātesošajiem tika izskaidrota katras ES institūcijas nozīme.

Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā ES institūcija un viena no lielākajām demokrātiskajām asamblejām pasaulē. Tā 766 deputāti pārstāv 500 miljonus ES pilsoņu. Viņus ik pēc pieciem gadiem ievēlē vēlētāji no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm, tika atgādināts interesentiem.

Pēc ievēlēšanas parlamenta deputāti organizē savu darbu atbilstoši politiskajam kursam. Lai labāk aizstāvētu savu politisko nostāju, viņi izveido politiskas grupas. Pašlaik darbojas septiņas šādas grupas.

Lielākā daļa parlamenta padziļinātā darba tiek veikta specializētās komitejās, kas sagatavo ziņojumus, par kuriem vēlāk balso plenārsēdē.

Parlamenta reglaments paredz detalizētu satvaru parlamenta darbam. Šīs asamblejas daudzvalodība ir kļuvusi par vienu no tās vissvarīgākajiem aspektiem, jo tā pārstāv visus Eiropas pilsoņus. Parlamenta dokumenti tiek publicēti visās ES oficiālajās valodās, un visiem parlamenta deputātiem ir tiesības izteikties viņu izraudzītajā oficiālajā valodā.

Tāpat interesenti tika iepazīstināti ar Eiropas Komisiju (EK), kura pārstāv ES kopējās, pārnacionālās intereses. Tās galvenie uzdevumi ir virzīt uz priekšu Eiropas integrāciju, veidot un attīstīt politikas, izstrādāt tiesību aktu projektus, kā arī uzraudzīt ES pieņemto līgumu, regulu, direktīvu un lēmumu īstenošanu. Komisija pārvalda ES ikgadējo budžetu un pārstāv ES intereses sarunās ar starptautiskajām organizācijām.

Viens no komisijas darbības principiem ir sabiedrības iesaistīšana lēmumu izstrādē. Eiropas Komisija aicina iedzīvotājus būt aktīviem, paust savu viedokli un ietekmēt ES politikas veidošanu.

Komisija veic sabiedriskas konsultācijas interneta portālā “Your Voice in Europe”, kur ES iedzīvotāji var iesūtīt savu viedokli par jaunajiem likumdošanas priekšlikumiem, iniciatīvām un politikas dokumentu projektiem, dalīties pieredzē, piedalīties diskusijās un konsultācijās internetā, kā arī atrast noderīgas interneta saites un informāciju.

Komisijas mājaslapā ir atrodami visu komisāru, kā arī darbinieku un ierēdņu tālruņi un e-pasta adreses. Ikviens ES iedzīvotājs var rakstveidā vai mutvārdos sazināties ar komisijas darbiniekiem, paust savu viedokli, uzdot jautājumus un uz savām vēstulēm saņemt rakstveida atbildi divu nedēļu laikā.

Pēc aptuvenām aplēsēm, līdz pat 80% Latvijas likumu balstīti uz ES direktīvām un regulām, ko izstrādā Eiropas Komisija, bet pieņem Eiropas Parlaments un ES ministru Padome. Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši vēlētā ES institūcija, un nākamās vēlēšanas Latvijā notiks 24. maijā. Ievēlot astoņus deputātus, tieši Latvijas iedzīvotāji noteiks, kā nākamos piecus gadus tiks pārstāvētas viņu intereses Eiropā un vai tiks pieņemti iedzīvotājiem pozitīvi lēmumi.

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties