#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
23. un 24. septembrī aicinām piedalīties foto orientēšanās spēlē „Atklāj Eiropu Rīgā!”
ES māja 
, 2016. gada, 23.septembris, 2016

 

Spēles uzdevumi

Game tasks

 

Nolikums:

Atklāj Eiropu Rīgā

Discover Europe in Riga

 

Atzīmējot 2003. gada septembrī notikušo pilsoņu referendumu par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, ES mājā 23.septembrī notiks tradicionālā Atvērto durvju diena, aicinot ikvienu interesentu uz interaktīviem pasākumiem par Eiropas Savienību.

23. un 24. septembrī piedalies foto orientēšanās spēlē ATKLĀJ EIROPU RĪGĀ!

Fotogrāfē, risini mīklas un tuvāk iepazīsti dažādas ar Eiropas Savienības valstīm saistītas vietas un objektus galvaspilsētā!

 

SPĒLES NOLIKUMS

1. Spēles norises vieta un laiks

Spēle notiks no 2016. gada 23. septembra (piektdiena) plkst. 9.00 līdz 24. septembra (sestdiena) plkst. 14.00. Norises vieta – Vecrīga un tās apkārtne. Spēles noslēgums – Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

 

2. Spēles organizators

Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, t. 67085445, e-pasts: esmaja@esmaja.lv.

 

3. Spēles mērķis

Rosināt meklēt informāciju par Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, ar norāžu un jautājumu palīdzību aizvedot dalībniekus uz interesantām, ar ES dalībvalstīm saistītām vietām Rīgas centrā.

 

4. Dalībnieki

4.1. Spēlē „Atklāj Eiropu Rīgā!” piedalās individuāli vai pārī (2 dalībnieki kopā).

4.2. Spēles dalībnieku vecumam nav ierobežojumu.

 

5. Spēles gaita

5.1. 23.septembrī no plkst. 9.00 spēles uzdevumu lapas varēs lejuplādēt un izprintēt no www.esmaja.lv vai saņemt drukātā veidā Eiropas Savienības mājā.

5.2. Pirms spēles sākšanas nav obligāti jāierodas Eiropas Savienības mājā, ja dalībnieki paši izprintē uzdevumu lapas no www.esmaja.lv.

5.3. Spēles uzdevumu veikšanai tiek dots laiks līdz 24.septembra plkst. 14.00 bez laika kontroles kontrolpunktos un precīzas laika fiksēšanas finišā.

5.4. Spēles noslēgumā Eiropas Savienības mājā jāierodas personīgi, lai nodotu aizpildītās spēles uzdevumu lapas un Eiropas Savienības mājas konsultantiem parādītu tālrunī, planšetdatorā vai digitālajā fotoaparātā uzņemtās fotogrāfijas. Eiropas Savienības mājas darba laiks: 23. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00, 24. septembrī – no plkst. 10.00 līdz 14.00.

5.5. Eiropas Savienības mājas konsultants finišā piereģistrē aizpildītās spēles uzdevumu lapas un dalībnieka klātbūtnē pārbauda tālrunī, planšetdatorā vai digitālajā fotoaparātā uzņemtās fotogrāfijas, par katru atbilstoši spēles 5.6 punktā minētajiem noteikumiem uzņemtu attēlu piešķirot punktu.

5.6. Spēles attēliem jābūt uzņemtiem ar vienu viedtālruni, planšetdatoru vai digitālo fotoaparātu. Katrā fotogrāfijā jābūt redzamam kontrolpunktam un vienam un tam pašam spēles dalībniekam.

5.7. Ja dalībnieki finišā ES mājā ierodas pēc 5.3. punktā minētā laika, spēles rezultāts nekvalificējas kopējai ieskaitei.

 

6. Vērtēšana

6.1. Dalībnieki, kas sasniegs visus kontrolpunktus un izpildīs erudīcijas uzdevumus, uzreiz pēc finiša Eiropas Savienības mājā saņems veicināšanas balvas.

6.2. Eiropas Savienības māja līdz 30. septembrim izvērtēs visas piereģistrētās spēles uzdevumu lapas un apkopos spēles rezultātus.

6.3. Par katru sekmīgi nofotografētu kontrolpunktu un pareizi izpildītu erudīcijas uzdevumu tiek piešķirti punkti.

6.4. Starp visiem dalībniekiem, kas būs ieguvuši lielāko punktu skaitu, tiks izlozēti pieci dāvanu komplekti.

6.5. Piecu dāvanu komplektu ieguvēju vārdi 30. septembrī tiks publicēti www.esmaja.lv. Organizatori arī sazināsies ar visiem laureātiem personīgi.

6.6. Spēles kontrolpunktu un erudīcijas uzdevumu pareizās atbildes tiks publicētas www.esmaja.lv 30. septembrī.

 

7. Citi noteikumi

7.1. Dalība spēlē ir bezmaksas.

7.2. Spēlēšanai nepieciešamas uzdevumu lapas (sk. 5.1. punktu), rakstāmpiederumi (piem., pildspalva) un uzlādēts viedtālrunis, planšetdators (ar kameru) vai digitālais fotoaparāts. ES māja neuzņemas atbildību par ierīču tehnisko piemērotību spēlei.

7.3. Dalībnieka pienākums ir norādīt spēles uzdevumu lapās korektu kontaktinformāciju – tālruņa numuru un e-pasta adresi. ES mājas pienākums ir nodrošināt personas datu konfidencialitāti un lai dati nelikumīgi nenokļūtu trešo personu rīcībā.

7.4. Dalībnieks, piedaloties spēlē, piekrīt visiem noteikumiem un uzņemas atbildību par savām darbībām spēles laikā.

7.5. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas nolikumā, tās publicējot www.esmaja.lv.

 

Papildu informācija:
Anita Jansone,
Eiropas Savienības mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabu vadītāja,
t.67085446, e-pasts: anita.jansone@esmaja.lv.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties