#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES pilsonība: paudiet savu viedokli par mūsu kopīgajām vērtībām, tiesībām un demokrātisku līdzdalību
EKP 
, 2015. gada, 02.novembris, 2015

Eiropas Komisija daudz dara, lai aizsargātu un nostiprinātu jūsu tiesības. Komisija 2013. gadā nāca klajā ar ziņojumu par ES pilsonību, kurā uzskaitītas 12 darbības, kas palīdzēs pilsoņiem izmantot savas ES garantētās tiesības 6 galvenajās jomās: novērst šķēršļus darba ņēmējiem, studentiem un praktikantiem ES, mazināt birokrātiju dalībvalstīs, aizsargāt visneaizsargātākos sabiedrības locekļus, novērst šķēršļus, kas kavē iepirkšanos citās ES valstīs, sniegt mērķtiecīgu un viegli pieejamu informāciju par ES nodrošinātajām tiesībām un veicināt līdzdalību ES demokrātiskajā dzīvē. Šī apspriešana dod jums iespēju paust savu viedokli un dalīties pieredzē par jūsu tiesībām, ko garantē ES pilsonība, kā arī ierosināt, ko vēl Eiropas Komisija varētu darīt, lai jums būtu vieglāk īstenot savas ES garantētās tiesības.

Jums kā Eiropas Savienības (ES) pilsonim ir vairākas svarīgas tiesības. Piemēram, jums ir tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties it visur Eiropas Savienībā. Jums ir arī tiesības balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās citā ES valstī, kurā dzīvojat, bet kuras valstspiederīgais neesat, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā turienes valstspiederīgajiem. Turklāt jums ir tiesības netikt diskriminētam savas valstspiederības dēļ.

Saite, kurā varat izteikt savu viedokli par ES pilsoņu tiesībām, latviešu valodā šeit

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties