#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Ar ES programmu cer sekmēt Eiropas pilsonisko apziņu un demokrātiju
BNS 
, 2012. gada, 11.aprīlis, 2012

Lai veicinātu saliedētākas Eiropas veidošanu, kas ir demokrātiska, vērsta uz pasauli un kuru vieno un bagātina tās kultūras daudzveidība, ir iespējams iesniegt projektus Eiropas Savienības programmas „Eiropas pilsoņiem” ietvaros, informatīvajā seminārā ES mājā pastāstīja Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkta pārstāvis Andrejs Lukins.

Programmas ietvaros atbalstīs projektus, kuru mērķi ir izkopt Eiropas identitātes izjūtu ar kopīgām vērtībām, vēsturi un kultūru, veicināt iedzīvotāju vidū Eiropas Savienības piederības izjūtu, kā arī sekmēt iecietību un savstarpēju sapratni Eiropas iedzīvotāju vidū.

Programma „Eiropas pilsoņiem” dod iespēju dažādām iestādēm arī realizēt projektus, lai saglabātu galvenās masveida deportāciju un bijušo koncentrācijas nometņu vietas, piemiņas vietas un citas nacisma masveida moku un  iznīcināšanas vietas, kā arī arhīvus, kur glabājas ar šiem notikumiem saistīti dokumenti, tādējādi sekmējot Eiropas pilsonisko apziņu un demokrātiju. Lukins paskaidroja, ka ES programmas „Eiropas pilsoņiem” darbības ,,Aktīvi piemiņas pasākumi Eiropā” atbalstāmo projektu pamatmērķim jābūt nacisma un staļinisma upuru piemiņas saglabāšanai, tagadējo un nākamo paaudžu izglītošanai un izpratnes vairošanai par to, kas un kāpēc notika koncentrācijas nometnēs un citās civiliedzīvotāju masveida iznīcināšanas vietās.

Programmas darbība ietver divu veidu projektus. „Pasākumu projekti” – konferences, semināri, kolokviji, praktiski semināri, diskusijas, uzklausīšanas pasākumi, tikšanās, mācību pasākumi un kultūrizglītojoši pasākumi. Kā arī „Produktu un darbību projekti”, kas  lielākoties ir publikācijas, tīmekļa vietnes, televīzijas un radio pārraides, audiovizuālu materiālu izstrāde, sabiedriskās domas aptaujas, pētījumi, analīze, izglītojošu un mācību materiālu izstrāde, jaunu informācijas tehnoloģiju izmantošana.

Lai projektu atbalstītu, tajā jāiekļauj vismaz viens no četriem aspektiem – saglabāšana, piemiņa, analīze vai tīklošana.

Lukins norādīja, ka projektam jānodrošina galveno masu deportācijas un iznīcināšanas piemiņas vietu un arhīvu saglabāšana, kā arī tam būtu jāveicina nacisma un staļinisma upuru un to cilvēku, kas riskēja, glābdami citu dzīvības, piemiņa.

Projektam jāsekmē arī iedzīvotāju, īpaši jauniešu, pārdomas par nacisma un staļinisma cēloņiem un sekām un jāveicina šajā jomā darbojošos organizāciju kontaktu nodibināšana un ilgtspējīgas sadarbības veidošana, citu pieredzes apgūšana.

Atbilstīgie projektu iesniedzēji ir jebkura bezpeļņas organizācija ar juridiskas personas statusu un piemērotu finanšu un citu resursu kapacitāti, kas izveidota kādā no programmas dalībvalstīm.

Maksimālā dotāciju summa projektiem ir 100 000 eiro, bet minimālā dotāciju summa – 10 000 eiro.

Pasākumu projektiem dotāciju aprēķina, galvenokārt ņemot vērā dalībnieku skaitu pasākumā un dienu skaitu. Ja, īstenojot projektu, top arī saziņas līdzekļi, šo dotācijas summu var papildināt ar vienotās likmes dotācijām. Līdzīgi tiek aprēķinātas administratīvās izmaksas partnerības gadījumā.

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties