#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
No ES būs pieejami 8 miljardi eiro pētniecībai, inovācijām, jaunām darba vietām
BNS 
, 2012. gada, 10.jūlijs, 2012

Uzņēmējiem no Eiropas Savienības (ES) līdzekļiem izaugsmes veicināšanai un jaunu darba vietu radīšanai, kā arī pētniecībai un inovācijaām būs pieejami 8,1 miljards eiro.
Otrdien izsludināts pēdējais un lielākais ES 2007.–2013.gada budžeta ietvara konkurss ES pētniecības un zinātnes programmā.
"Konkursa ietvaros ir paredzēts piešķirt 8,1 miljardu eiro, un tā mērķauditorija ir pētnieki, tostarp universitātes, pētniecības organizācijas, kuras varēs pieteikties 52 programmās, lai iegūtu līdzekļus pētniecības attīstībai," pirmdien ES mājā sacīja Eiropas Komisijas (EK) pārstāvis Boruta Ložars.
Kopumā pieteikšanās programmām sāksies 10.jūlijā, taču atsevišķām programmām pieteikšanās varētu tikt izsludināta vēlāk.  Pieteikumu iesniegšanas termiņi programmām būs atšķirīgi un pirmajām programmām pieteikumu iesniegšana varētu noslēgties šā gada septembrī.
Ložars norādīja, ka līdzekļus plānots piešķirt tādu projektu un ideju atbalstam, ar ko paredzēts nostiprināt Eiropas konkurētspēju un pievērsties cilvēku veselības un vides aizsardzības jautājumiem, kā arī jaunu iespēju meklēšanai kā risināt arvien sarežģītākus uzdevumus saistībā ar urbanizāciju un atkritumu apsaimniekošanu.
Uzaicinājumi pieteikties konkursos attiecas gan uz inovāciju, gan skar virkni sabiedrības problēmu un sasaucas ar programmu "Apvārsnis 2020" – nākamo ES pētniecības finansējuma programmu 2014.–2020 gadam.
Kopumā tematiskajām pētniecības prioritātēm ir paredzēti 4,8 miljardi eiro. Rūpniecisko inovāciju paredzēts atbalstīt, izmantojot tirgum pietuvinātus pasākumus, piemēram, izmēģinājuma un demonstrējumu projektus, standartizāciju un tehnoloģiju pārnesi.
Maziem un vidējiem uzņēmumiem būs pieejams finansējums 1,2 miljardu eiro apmērā. Savukārt apmēram 2,7 miljardi eiro paredzētu pētniecības apmācībai un mobilitātei.
EK pārstāvis arī atklāja, lai augsta līmeņa pētniecība Eiropā būtu iespējami plaši un vienmērīgi izplatīta, patlaban tiek gatavota jauna iniciatīva – "Eiropas Pētniecības telpas katedras" (ERA katedras). Izmēģinājuma uzaicinājumā, kurā plānots finansējums 12 miljonu eiro apmērā, izraudzīsies piecas ERA katedras, kuras iekļaus augstskolās vai citās atbilstīgās pētniecības iestādēs mazāk attīstītajos reģionos piecās dažādās ES valstīs. Lai varētu uzņemt ERA katedru, iestādēm jāpierāda spējas atbalstīt izcilību, nodrošinot vajadzīgās struktūras un ievērojot Eiropas Pētniecības telpas principus, piemēram, atklāts darbā pieņemšanas process.
Izvērtējot Latvijas sasniegtos rezultātus, apgūstot fondus, kas paredzēti zinātnes attīstībai, Ložars norādīja, ka pētniecības un zinātnes projektu sekmīgas realizācijas līmenis Latvijā ir augstāks, nekā vidēji Eiropā. 
"Pētniecības un zinātnes projektu izdošanās līmenis Eiropā vidēji ir 21,5%, taču Latvijā tas ir virs vidējā līmeņa – 21,8%, kas parāda to, ka Latvijā realizētie projekti ir veiksmīgi," sacīja Ložars.
Viņš informēja, ka Latvijā kopumā ir īstenoti 204 projekti, apgūstot 21,5 miljonus latu. "Latvijā ir norisinājušies 204 projekti, kuru ietvaros tika veidota sadarbība ar Lielbritāniju, Vāciju, Franciju, Itāliju un Spāniju, taču, vērtējot iespējas un potenciālu, Latvijai ir iespējas pieteikties vairāk projektos," atzina EK pārstāvis.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties