#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
LiepU ekspertu diskusija „ES fondu finansējuma piesaiste pētniecībai augstskolās: pieredze un nākamā plānošanas perioda perspektīvas”
„Liepājas Universitātei – 60”  
, 2014. gada, 25.februāris, 2014

Liepājas Universitāte projekta „Liepājas Universitātei – 60” kontekstā sadarbībā ar Latvijas Inovatoru apvienību rīko ekspertu diskusiju „Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaiste pētniecībai Latvijas augstskolās: pieredze un nākamā plānošanas perioda perspektīvas”, kas notiks Rīgā, 2014. gada 28.februārī plkst.14:00, Arhitektu Namā (Torņa ielā 11).

Diskusijas mērķis - novērtēt Eiropas Savienības fondu programmu lomu pētniecības nozīmīguma palielināšanai augstskolu attīstībā, ņemot vērā augstskolu īpašo misiju - būt vadošām institūcijām zināšanu radīšanā un pārnesē. Vienlaikus, uzsākot jauno plānošanas periodu, vienlīdz svarīgs ir jautājums par Latvijas augstskolu, to pētniecības iestāžu un zinātnieku spējām un iespējām sadarboties Eiropas Savienības mērogā.

Tāpat ir nepieciešams plašā ekspertu lokā vispusīgi analīzēt, vai un kā iepriekšējos plānošanas periodos īstenotās programmas ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, kā arī iesaistīšanos ES līmeņa programmās, ir palielinājušas Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu kapacitāti starptautiskās sadarbības kopsakarā.

Ievadā diskusijas dalībniekus uzrunās Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete un LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komijas priekšsēdētāja Dana Reizniece-Ozola.

Prezentācijas sniegs Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas eksperts, Arnolds Ūbelis, ES Ietvara programmas  Latvijas Nacionālā kontaktpunkta koordinators, Gunta Arāja, Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktore, Jānis Rimšāns, Liepājas Universitātes rektors, Ivars Kalviņš, Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors, Ģirts Kronbergs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja padomnieks reģionālās attīstības jautājumos.

Diskusiju vadīs: Fizikālās enerģētikas institūta direktors Juris Ekmanis.

Ekspertu diskusijā ir aicināti piedalīties augstskolu rektori, zinātniski pētniecisko institūciju vadītāji, atbildīgo valsts institūciju vadošās amatpersonas, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā eksperti, pašvaldību vadītāji, profesionālo nevalstisko organizāciju, studenti, uzņēmumu un finanšu sektora pārstāvji.
Diskusijā piedalīties ir aicināti arī plašsaziņu līdzekļu pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:
Andra Mangale,
projekta „Liepājas Universitātei – 60” vadītāja

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties