#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jaunieši aktīvi interesējas par apmaiņas programmām un iniciatīvas projektiem
BNS 
, 2012. gada, 04.aprīlis, 2012

Eiropas Savienības (ES) mājā otrdien bija pulcējušies 46 jaunieši no dažādām Latvijas reģionu mācību iestādēm, pārsvarā vidusskolām, lai vairāk uzzinātu par jauniešu apmaiņas un iniciatīvas projektiem. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvji informēja gan par pieteikšanās kartību šādos projektos, gan atbildēja uz jauniešu jautājumiem.

Programmas „Jaunatne darbībā” apmaiņas projektos var iesaistīties ikviens jaunietis vecumā no 13 līdz 30 gadiem.  Šīs programmas ietvaros jauniešu grupa var savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai arī viņi var doties uz kādu citu valsti, lai kopā ar citām jauniešu grupām piedalītos kopīgi veidotā projektā.
Apmaiņas projekta pamatā ir tematiska ideja, kuru grupas vēlas kopīgi realizēt un kura var būt tieši saistīta ar jauniešu ikdienas pieredzi, piemēram, jauniešu līdzdalība, rasisms, ksenofobija, kultūras mantojums, vide, cīņa pret narkotikām un citi.

Izvēlētais temats ir jāizvērš konkrētos pasākumos apmaiņas projekta laikā. Jauniešu apmaiņas projektu pasākumos jābūt izteiktai Eiropas dimensijai, projektam jābūt balstītam uz neformālās izglītības principiem un īstenotam ar neformālās izglītības metodēm.

Apmaiņas projektos jāiesaista ne mazāk kā 16 un ne vairāk kā 60 dalībnieku, neskaitot nacionālo grupu līderus, turklāt pašām grupām jābūt sabalansētām dalībnieku skaita ziņā. Apmaiņas projekts jāīsteno sešu līdz 21 dienas laikā.

Projektu izvērtēšanā, ja projekti ir līdzīgi pēc kvalitātes, priekšroka tiek dota tiem, kuros veiksmīgāk iekļautas programmas vispārējās prioritātes un apmaiņas projektu specifiskās prioritātes.

Savukārt jauniešu iniciatīvas projektos jauniešiem ir iespēja pašiem izstrādāt un īstenot projektu vietējā līmenī – savā skolā, pagastā, pilsētā – reģionālā vai nacionālā līmenī, sniedzot ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Jauniešu iniciatīvas projektos tiek lietoti netradicionāli, radoši risinājumi dažādām problēmām. Iniciatīvas projektus var īstenot nacionālā un starptautiskā līmenī.

Iniciatīvas projektā jaunieši var veicināt līdzdalību sabiedrības dzīvē, rūpēties par sociāli apdraudētām grupām, organizēt pasākumus skolā, pagastā vai pilsētā, pētīt apkārtējo vidi vai vēsturi. Iniciatīvas projekti ir iespēja pierādīt citiem jauniešiem un sev, ka spēj uzņemties atbildību, atrast veiksmīgus risinājumus problēmām, sadarboties ar vienaudžiem, skolotājiem, skolas administrāciju, pašvaldību un uzņēmējiem. Īstenojot šos projektus, to dalībnieki iegūst dažādas prasmes un iemaņas, kuras ir noderīgas, gan mācoties skolā, gan arī sākot darba gaitas.

Projekta iesniedzējiem nav obligāti jābūt kādas nevalstiskās organizācijas biedriem. Grupā var apvienoties četri jaunieši, kurus vieno ideja.  Par šīs grupas juridisko personu var kļūt jebkura bezpeļņas organizācija.

Jauniešu iniciatīvas projektu īstenotājiem jābūt vecumā no 18 līdz 30 gadiem, taču, ja projekts tiek īstenots atbalsta personas vai jaunatnes darbinieka pavadībā, to var īstenot arī jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Gan nacionālie, gan starptautiskie jauniešu iniciatīvas projekti ilgst no trim līdz 18 mēnešiem, ieskaitot sagatavošanās, īstenošanas, izvērtēšanas, valorizācijas un turpinājuma pasākumus.

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties