#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jauniešus iepazīstina ar “Erasmus” apmaiņas programmu uzņēmējiem
BNS 
, 2013. gada, 23.septembris, 2013

Ceturtdien Eiropas Savienības mājā pulcējās aptuveni 20 jaunieši, kuri Jauniešu uzņēmējdarbības skolas ietvaros tika iepazīstināti ar “Erasmus” apmaiņas programmu uzņēmējiem.

“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada mazos uzņēmumus citās Eiropas Savienības valstīs.

Pieredzes apmaiņa notiek, jaunajiem uzņēmējiem uzturoties pie pieredzējušiem uzņēmējiem, kas palīdz apgūt maza uzņēmuma vadīšanā nepieciešamās prasmes.

Jauniešiem tika norādīts, ka uzņemošā puse iegūst jaunas perspektīvas savam uzņēmumam un iespējas sadarboties ar ārzemju partneriem vai uzzināt par jauniem tirgiem.

Noteikts, ka Eiropas Savienība daļēji sedz uzturēšanās izdevumus. Summa, kas paredzēta uzturēšanas izdevumu segšanai, ir atšķirīga katrā no izvēlētajām valstīm.

Neatkarīgi no tā, vai jaunietis ir jauns vai ļoti pieredzējis uzņēmējs, programma uzņēmējdarbībai var sniegt lielu pievienoto vērtību. Iespējamie ieguvumi ir zināšanu un pieredzes apmaiņa, sadarbības iespējas visā Eiropā, jaunas darījumu attiecības un tirgi ārzemēs, pasākumā tika norādīts jauniešiem.

Programmu "Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” finansē Eiropas Komisija, un Eiropas Savienībā tās darbībā palīdz vietējie kontaktpunkti, kuru kompetencē ir uzņēmējdarbības atbalsts, piemēram, tirdzniecības kameras, jaunu uzņēmumu dibināšanas centri, inkubatori.

Eiropas līmenī to darbību koordinē programmas atbalsta birojs.

“Jauniešu uzņēmējdarbības skolā” jauniešiem ir iespēja iegūt plašu informāciju par uzņēmējdarbībai būtiskiem jautājumiem, sākot no patentiem, finansējuma avotiem, institūciju piedāvātajām atbalsta programmām un beidzot ar efektīvu uzņēmuma vadīšanas stilu.

Tajā jauniešiem būs arī iespēja uzdot jautājumus uzņēmējiem, banku darbiniekiem un citiem ekspertiem, kā arī katras nodarbības laikā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiskos uzdevumos.

Pasākuma galvenais mērķis ir aktivizēt jauniešus un iesaistīt viņus uzņēmējdarbībā, tādējādi nodrošinot viņus ar informāciju, kura bieži vien līdz jauniešu auditorijai nenonāk.

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) projektā galveno uzsvaru liek uz jauniešu motivēšanu būt ne tikai darba ņēmējiem, bet domāt par savas uzņēmējdarbības uzsākšanu, tāpēc jauniešiem tiks sniegta iespēja radošā veidā attīstīt gan savu ideju, gan līderības prasmes.

Ziņa tapusi sadarbībā ar Ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties