#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jautājumi par ES
labdien. vai es 100% sanemsu bezd. pabalstu ja iesniegshu e301 sertifikatu no anglijas kur stradaju. ? nesen atgriezos no turienes. pirms tam es 10 gadus stradaju laltvija. un vai var peprasit to sertifikatu no latvijas? paldies
  27.05.2013

Labdien!

Sertifikātu E 301 Jums ir iespējams pieprasīt  arī no Latvijas aizpildot veidlapu:

http://www.vsaa.lv/lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/starptautisko-pakalpojumu-iesniegumi/pakalpojumiem-eiropas-savieniba

Tuvāk par sertifikāta iegūšanu informācija pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā:

http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija

Bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

1) Ja pēc bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas citā ES dalībvalstī, Jūs vēlaties atgriezties Latvijā un meklēt darbu šeit, Jūs varat kompetentajai iestādei, kura piešķīrusi pabalstu, pieprasīt U2 dokumentu un turpināt saņemt šīs valsts piešķirto pabalstu līdz 3 vai 6 mēnešiem, ievērojot visus augstāk minētos nosacījumus.

2) Pēc darba attiecību pārtraukšanas citā ES dalībvalstī, Jums šīs dalībvalsts kompetentajai iestādei jāpieprasa U1 dokuments, kurā būs norādīti Jūsu nodarbinātības un apdrošināšanas periodi šajā valstī.

3) Ja Jūs esat bijis nodarbināts citā ES dalībvalstī, tad pieprasot bezdarbnieka pabalstu Latvijā, Jums iesniegumā bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai ir jānorāda nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese, nodarbinātības sākuma un beigu datums, apdrošināšanas numurs nodarbinātības valstī. Ja Jūs neesat pēdējās nodarbinātības valstī pieprasījis U1 dokumentu, kas apliecina Jūsu apdrošināšanas stāžu šajā valstī, tad Jums ir jāiesniedz apdrošināšanas stāžu attiecīgajā dalībvalstī apliecinošus dokumentus (izziņas, darba līgumu kopijas, pēdējās nodokļa aprēķina paziņojuma kopijas (P60 - ja ir bijusi nodarbinātība Īrijā vai Apvienotajā Karalistē), ienākumu izziņas no iepriekšējā darba devēja (P45 - ja ir bijusi nodarbinātība Īrijā vai Apvienotajā Karalistē), vai jebkuri citi dokumenti, kas apliecina Jūsu nodarbinātību citā ES dalībvalstī). Nodarbinātību citā ES dalībvalstī apliecinoši dokumenti ir jāiesniedz arī tajā gadījumā, ja Jums pēdējā nodarbinātība ir bijusi Latvijā, bet pirms tam esat strādājis citā ES  dalībvalstī un citas dalībvalsts apdrošināšanas stāžs nepieciešams tiesību uz bezdarbnieka pabalstu noteikšanai vai bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilguma noteikšanai (apdrošināšanas periodu summēšanai).

Tuvāk par bezdarbnieka statusa piešķiršanu ES lūdzu lasiet VSAA mājas lapā:

http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/es-un-starpvalstu-ligumi/bezdarbnieka-pabalsts-es

Par bezdarbnieka pabalsta saņemšanas iespējām lūdzu intersēties Nodarbinātības valsts aģentūrā:

http://www.nva.lv/index.php?cid=433

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties