#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jautājumi par ES
Labdien!Administratīvā tiesa ir pieņēmusi gala lēmumu noraidīt Lietuvas uzņēmuma pieteikumu par IUB lēmuma atzīšanu par prettiesisku.Pieteicējs nepiekrit, uzskatot, ka ir pārkāptas ES tiesības.Kā Eiropas Savienības tiesā vai citā iestādē var vērsties, lai turpinātu aizstavēt savas tiesības?
  07.10.2014

Labdien!

Jautājums par vēršanās iespējām Eiropas Savienības tiesā vai citās institūcijās ir ļoti vispārīgs un skatāms kontekstā ar Eiropas Savienības  tiesisko regulējumu, tāpēc IUB nevar sniegt kompetentu skaidrojumu šajā sakarā.
Tomēr attiecībā uz regulējumu, kas skar publisko iepirkumu jomu, ES un nacionālie tiesību akti specifiski  neparedz nacionālās tiesas spēkā stājušos nolēmumu pārsūdzību ES tiesā. Tomēr jānorāda, ka atbilstoši Administratīvā procesa likumam gadījumos, kad tiesā izskatāmais strīds skar ES tiesību interpretāciju, nacionālā tiesa aptur tiesvedību lietā, lai uzdotu prejudiciālo jautājumu.
IUb iesaka ar minēto jautājumu vērsties Tieslietu ministrijā, lai noskaidrotu, vai un kādas iespējas ES tiesību akti paredz privātpersonu tiesību aizsardzībai gadījumos, kad ir stājies spēkā nacionālās tiesas spriedums un lieta ir izskatīta kasācijas instancē.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties