#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jautājumi par ES
Uz kāda pamata Lisabonas līgumu drīkstēja ratificēt bez rereferendumiem dalībvalstīs,ja tajā tiek ierobežota šo valstu tautu suverenitāte (ESM) ?
  18.05.2013

Labdien!

Tieslietu ministrija informē,  ka 2009.gada 7.aprīlī Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr.2008-35-01 „Par likuma „Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.pantam".

Satversmes 68.panta ceturtā daļa noteic: „Ja to pieprasa vismaz puse Saeimas locekļu, būtiskas izmaiņas nosacījumos par Latvijas dalību Eiropas Savienībā izlemjamas tautas nobalsošanā”. Neviena no interpretācijas metodēm neļauj izdarīt secinājumu, ka Satversmes 68.panta ceturtā daļa noteiktu pienākumu Saeimas deputātiem nodot tautas nobalsošanā būtiskas izmaiņas par Latvijas dalības nosacījumiem ES. Tautas nobalsošana nav obligāta un Saeimas locekļiem ir izvēles tiesības nodot vai nenodot kādu ar Eiropas integrāciju saistītu jautājumu tautas nobalsošanai. Privātpersonas nevar prasīt normatīvajos aktos neregulētas, bet sev vēlamas procedūras radīšanu. Tādējādi, nav pārkāpta Satversmes 68. pantā noteiktā kārtība, nav pārkāptas arī pieteikuma iesniedzējiem Satversmes 101. pantā noteiktās tiesības.

Tādējādi Satversmes tiesa norādīja, ka tā nav konstatējusi tādas Lisabonas līguma normas, kas aizskartu Satversmes 2.pantā nostiprināto tautas suverenitātes principu, kā arī nosprieda, ka likums, ar kuru ratificēts Lisabonas līgums, atbilst Satversmes 101.pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas ir stājies spēkā pasludināšanas brīdī. Spriedums publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā http://www.satv.tiesa.gov.lv sadaļā "Lietas" (lieta Nr.2008-35-01).

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties