#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jautājumi par ES
Gribu paņemt līdzi braucienā uz Poliju un Vāciju māsas meitu (15gadi). Māsa pati līdzi nebrauc. Vai vispār ir iespējams bērnu paņemt līdzi bez vecākiem? Kādi dokumenti meitenei jāsagatavo vēl bez derīgas pases? Vai ir vajadzīgas kādas pilnvaras, kādā valodā? Kas tājās jānorāda?

Labdien!

Informācija par bērnu robežšķērsošanu ir pieejama Valsts robežsardzes mājas lapā: http://www.rs.gov.lv/index.php?id=1010&top=0&doc=4656

Par jautājumiem vai neskaidrībām, kas  rodas par bērnu ceļošanas kārtību un citiem ceļošanas jautājumiem zvaniet uz robežsardzes diennakts tālruni 67075616, rakstiet uz e-pastu: robezsardze@rs.gov.lv

Kartība, kādā bērni šķērso Latvijas Republikas valsts robežu noteikti Ministru kabineta 2010. gada 3.augusta noteikumos Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu". http://likumi.lv/doc.php?id=214902

5. Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts pilnvarotas personas pavadībā, uzrāda vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) vai aizbildņa notariāli apliecinātu pilnvaru bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā. Ja bērna vecāks, kurš ir tiesīgs dot pilnvaru bērna izceļošanai no valsts pilnvarotas personas pavadībā, nav sasniedzams vai atsakās dot pilnvaru, bērns var izceļot no valsts citas personas pavadībā, uzrādot bāriņtiesas lēmumu par atļauju bērnam izceļot no valsts attiecīgās personas pavadībā. Ja bērns izceļo no valsts aizbildņa pavadībā, uzrāda bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu vai tā notariāli apliecinātu kopiju.

Par pilnvaru nepieciešamību tulkot lūdzu interesēties valstu vēstniecībās, kuras Jums ir plānots apmeklēt.

Polijas vēstniecība Rīgā:

https://en.polska.pl/

Vācijas vēstniecība Rīgā:

http://www.riga.diplo.de/

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties