#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jautājumi par ES
Labdien!Man bija jautājums: Vai Eiropas Savienībā pastāv kādi regulējumi, kas ierobežo sektu un kultu darbību? Paldies!
  27.10.2013

Labdien!
Tieslietu ministrijā informēja, ka valsts un reliģisko organizāciju attiecības (tai skaita regulējumu par reliģisko organizāciju reģistrāciju, darbību, tradicionālo un netradicionālo organizāciju nošķiršanu) tiek regulētas katras valsts normatīvajos aktos. Reliģijas brīvība ir tā jomā, kuru dalībvalstis regulē pašas. Līdz ar to vienotā Eiropas Savienības regulējuma šajā jomā nav. Katra valsts pati nosaka regulējumu par reliģisko organizāciju darbību, tai skaitā pati valsts arī nosaka ierobežojumus reliģisko organizāciju darbībai.  Līdz ar to ir jāskatās katras atsevišķas valsts normatīvais regulējums.  

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības  konvencijas 9.panta otrā daļa paredz, ka brīvība nodoties savai reliģijai vai ticībai var tikt ierobežota tikai likumā paredzētajā kārtībā tai apmērā, kas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, lai nodrošinātu sabiedrisko drošību, saglabātu sabiedrisko kārtību, aizsargātu veselību vai morāli, vai aizsargātu citu cilvēku tiesības un brīvības.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties