#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Strādājot Eiropas Savienības institūcijās, visas durvis ir vaļā
BNS 
, 2013. gada, 02.aprīlis, 2013

Eiropas Savienības institūciju sniegtās darba iespējas ļauj ne vien gūt starptautisku pieredzi, bet arī apgūt jaunas valodu zināšanas un uzlabot jau esošās, ceļot un apgūt jaunas zinības. Caur European PersonellSelection Office (EPSO) visas durvis ir vaļā, trešdien Eiropas Savienības (ES) mājā notiekošajā lekcijā par darba iespējām ES institūcijās teica Eiropas Ārējās darbības dienesta darbinieks Uldis Šalajevs.

Noklausīties vairāk nekā divas stundas garo lekciju un pieredzes padomus bija ieradušies vairāk nekā 50 cilvēku, pārsvarā jaunieši.

Šalajevs uzstājās ar prezentāciju par lietām, kas jāzina, piesakoties darbam ES institūcijās, kādi testi būs jāizpilda un kādas citas pārbaudes jāveic. No savas pieredzes viņš arī pastāstīja par dažiem noderīgiem sīkumiem, kurus ievērojot, testu iziešana ir daudz vieglāka un veiksmīgāka.

Karjerai ES institūcijās var pieteikties ikviens, kuram ir vismaz pabeigta vidējā izglītība. Jebkura iepriekš iegūta izglītība ir nozīmīga un tas ir mīts, ka obligāti nepieciešama politiskā izglītība, paskaidroja Šalajevs.

Ļoti svarīgas, strādājot ES institūcijās, ir valodu zināšanas, jo pamata darba valodas ES ir angļu, franču un vācu. Turklāt jāspēj ne vien vienkārši sazināties ar saviem kolēģiem, bet darīt to arī skaidri un nepārprotami, neaizmirstot, ka darba kolektīvi ir multinacionāli. Nacionālā un kultūru dažādība nozīmē arī temperamentu atšķirības, kas arīdzan būs jāievēro sastrādājoties.

Taču, lai sāktu strādāt kādā no ES institūcijām, EPSO ir jāiziet īpaša atlases procedūra, kuru formāts ir atkarīgs no līguma veida un amata. ES iestādēs ir iespējami vairāki darba līgumu veidi – pastāvīgie ierēdņi, līgumdarbinieki, pagaidu darbinieki, praktikanti, kā arī valstu norīkotie eksperti.

EPSO testos pārbauda kopumā septiņas plus vienu prasmi. Plus viens ir līderības prasme, kas tiek pārbaudīta, virzot personu uz vadošo amatu. Septiņas pārējās prasmes ir tās, kurām jābūt ikvienam ES institūciju darbiniekam. EPSO pārbaudēs nosaka potenciālā darbinieka spēju analizēt un rast risinājumu problēmām, precīzu komunikācijas spēju gan mutiskā, gan rakstiskā veidā, spēju panākt kvalitatīvu darba rezultātu, spēju izvirzīt prioritātes un organizēt darbu, spēju mācīties un attīstīties, kā arī to, kā cilvēks var sastrādāties ar citiem cilvēkiem.

Ārējās darbības dienesta darbinieks pastāstīja, ka testos ir jābūt gataviem jautājumiem, kas nav tieši, bet tiek uzdoti, lai pārbaudītu konkrētu spēju. Pārbaudēs tiek testētas darbinieka vispārējās zinības, matemātiskā un abstraktā domāšanas. Tieši tāpēc potenciālajam darbiniekam svarīgi ir vispirms saprast, kāda spēja testā tiek pārbaudīta, vai varbūt tiek testēta potenciālā darbinieka attieksme pret darbu. EPSO mājas lapā (http://europa.eu/epso/index_lv.htm) pieejami arī dažādu testu paraugi.

Tātad, strādājot ES iestādēs, labi jāspēj analizēt, organizēt un sazināties dažādās situācijās. Jums jābūt orientētam uz rezultātu, jāgrib sasniegt pēc iespējas vairāk un jābūt pilnīgi gatavam efektīvi strādāt starptautiskā kolektīvā. Jums jābūt dedzīgai vēlmei mācīties un padziļināt iemaņas, prasmes un valodu zināšanas. Amatos, kuros prasām augstāko izglītību, vajadzīgas arī vadītāja īpašības un māka motivētu cilvēkus sasniegt rezultātu, paskaidroja Šalajevs.

EPSO atbalsta mobilitāti un nepārtrauktu profesionālu izaugsmi, piemēram, darbinieki apgūst svešvalodas un piedalās dažādās mācībās. Visi darbinieki kāpj pa karjeras kāpnēm, ir vairākas pakāpes, un katrā no tām ir vairāki līmeņi. Darbiniekus, kas strādā ļoti labi, paaugstina ātrāk nekā pārējos. EPSO ievēro principu, ka visiem jādod vienādas iespējas, un atbalstām elastīgu pieeju darba pienākumu veikšanai, kā arī līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi jeb ģimenēm “draudzīgu” pieeju.

EPSO atlasa darbiniekus kopumā 10 ES iestādēm un struktūrām - Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei, Eiropas Savienības Tiesai, Eiropas Savienības Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, Eiropas Ārējās darbības dienestam.

Pirms pieteikties vakancei ES institūcijās, uzmanīgi jāizpēta darba iegūšanai minimālās nepieciešamās prasības.

Atklātam konkursam vai atlases procedūrai darbam ES institūcijās var pieteikties ES dalībvalstu pilsoņi, kas ir tiesīgi izmantot visas pilsoņa tiesības. Lai iegūtu darbu, padziļināti jāpārvalda viena ES oficiālā valoda, bet otras ES oficiālās valodas zināšanām ir jābūt apmierinošām, turklāt vismaz vienai no tām ir jābūt angļu, franču vai vācu valodai. Jums ir jāizpilda arī visas specifiskās prasības, kas attiecībā uz kvalifikāciju un profesionālo pieredzi izvirzītas attiecīgajā konkursa paziņojumā vai aicinājumā izteikt interesi.
Minimālās prasības attiecībā uz izglītību ir atkarīgas no tā, par kādu amatu ir runa.

Visos asistentu līmeņa amatos (II, III funkciju grupa) ir vajadzīga (vismaz) vidējā izglītība, savukārt visos administratoru līmeņa amatos (IV funkciju grupa) ir vajadzīga pabeigta augstākā izglītība (studijas augstskolā vismaz trīs gadus). Dažos gadījumos var prasīt, lai kandidātiem būtu atbilstīga darba pieredze.

Plašāku informāciju par karjeras iespējām ES institūcijās, kā arī pieteikties darbam un iepazīties ar esošo darbinieku pieredzes stāstiem, varat EPSO interneta lapā (http://europa.eu/epso/index_lv.htm).

Ziņa tapusi sadarbībā ar Ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties