#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

 • #
 • #
 • #
 • #
Tiek izsludināts konkurss EDIC finansējumam 2018.- 2020. gadam
ES māja 
, 2017. gada, 16.jūnijs, 2017

Eiropas Komisija ar Komunikācijas ģenerāldirektorāta starpniecību izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai izraudzītos partnerus, kas darbosies kā “Europe Direct” informācijas centri (EDIC). Atlasītajiem veiksmīgajiem priekšlikumu iesniedzējiem būs tiesības uz darbības dotāciju un tehnisko palīdzību, kas ļaus tiem īstenot komunikācijas darbības EDIC statusā no 2018. gada līdz 2020. gadam. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 4. augusts plkst. 16:00

Visa ar projekta pieteikumu konkursu saistītā dokumentācija atrodama Eiropas Komisijas pārstāvniecības mājaslapā: https://ec.europa.eu/latvia/node/582_lv

EUROPE DIRECT ir visu Eiropas Savienību aptverošs tīkls, kas ļauj Eiropas Komisijai sazināties ar cilvēkiem visā Eiropā. Europe Direct tīkla mērķis ir iedzīvotājiem gan lauku, gan pilsētas teritorijās pēc iespējas tuvāk to dzīvesvietai sniegt informāciju par visām Eiropas Savienības darbības jomām un, jo īpaši, par to, kā tās ietekmē viņu dzīvi ikdienā. Europe Direct informācijas centri atbild uz privātpersonu jautājumiem uz vietas, pa tālruni vai e-pastā:

 • par vispārīgajiem jautājumiem saistībā ar ES;
 • norādes uz labākajiem avotiem, kur var saņemt informāciju un padomu, kā arī to dienestu vai personu kontaktinformāciju, kas var jums palīdzēt (ES, valsts vai vietējā līmenī);
 • informāciju par jūsu kā ES pilsoņa tiesībām un iespējām un to
 • citu specializētu informāciju, vajadzības gadījumā;

Ko EUROPE DIRECT nedara?

 • nerisina problēmas —nereģistrē un nepārsūta sūdzības;
 • neizsakās par ES politikas jautājumiem vai nostājām, ko pieņēmušas iestādes;
 • nesniedz juridiskas konsultācijas (interpretējot ES tiesību normas).

 

Papildu informācija:

Kristīne Liepiņa

Komunikācijas nodaļa
Eiropas Komisijas pārstāvniecība

Aspazijas bulvāris 28, Rīga LV-1050, LATVIJA
Tālrunis: +371 67085414
E-pasts: Kristine.LIEPINA@ext.ec.europa.eu

http://www.ec.europa.eu/latvija
http://twitter.com/EiropasKomisija

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties