#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
VKPAI: kultūras pieminekļu pieejamība ir izšķiroši nozīmīga ES atbalsta saņemšanai
BNS 
, 2014. gada, 07.aprīlis, 2014

Kultūras pieminekļu pieejamība sabiedrībai ir izšķiroši nozīmīgai, lai to īpašnieki varētu saņemt Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzfinansējumu pieminekļu restaurācijai, uzsvēra Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) vadītājs Juris Dambis, tiekoties ar reliģisku organizāciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem seminārā ES mājā.

Kultūras ministrija ir izsludinājusi atklātas projektu iesniegumu atlases konkursa "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" piekto un sesto kārtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros.

Seminārā, tiekoties ar interesentiem, Dambis skaidroja principus, kam tiek pievērsta īpaša uzmanība, izvērtējot pretendentus uz ES līdzfinansējumu.
Pieminekļu pieejamība ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem. "Nez vai tiks līdzfinansēta tādas vēsturiskas ēkas restaurācija, ko apjož žogs," skaidroja Dambis.

Ja uz līdzfinansējumu pretendē muiža, pils vai kāda cita vēsturiska ēka, tās īpašniekiem jānodrošina iespēju sabiedrībai to iepazīt tuvāk. Tas gan nenozīmējot, ka ēkai jādarbojas muzeja režīmā gada garumā, bet vismaz periodiski, piemēram, vasaras mēnešos vai iepriekš definētā laika periodā noteiktās nedēļas dienās tai jāver durvis apmeklētājiem. Būtiski arī, lai renovējamā celtne vienmēr būtu brīvi pieejama ārējai apskatei, uzsvēra VKPAI vadītājs.

Dambis vērsa semināra dalībnieku uzmanību uz to, ka Latvijā joprojām mēdzot pietrūkt izpratnes par kultūras pieminekļu restaurāciju: "Tie nav tradicionāli celtniecības darbi! Restaurāciju jāveic kompetentiem speciālistiem, saglabājot vēsturiskā objekta garu un vērtību."

Īstenojot restaurācijas projektu, ir būtiski saglabāt celtņu autentiskās substances. Nav pieļaujama brutāla nošpaktelēšana un virsmu pārklāšana ar apmetumu, kā rezultātā ēkas zaudē savu vēsturisko elpu. "Katra materiāla virsmai ir īpaša nozīme. Arī dabiskais nodilums jeb patina pati par sevi ir ļoti būtiska vērtība," skaidroja Dambis.

Konkursa "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" piektajā kārtā pieejamais līdzfinansējums ir 457 187 eiro, savukārt sestajā - 304 792 eiro.

Lai pretendētu uz līdzfinansējumu, sagatavots projekts jāiesniedz līdz šā gada 15.maijam. Projektu konkursā var piedalīties tikai kultūras pieminekļu īpašnieki. Ja kultūras piemineklis tiek iznomāts, tas nekvalificējas dalībai konkursā.

Latvijā ir 8960 valsts aizsargājami kultūras pieminekļi, 3625 jeb 38% no tiem ir arhitektūra.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties