#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Divi latviešu drāmas dižgari: Blaumanis un Zīverts
LZA 
, 2013. gada, 06.marts, 2013

Piektdien, 2013. gada 8. martā plkst. 16.00-17.30 Aspazijas bulv. 28, Eiropas Savienības mājas zināšanu, sarunu un mākslas  pimajā stāvā notiks pasākumu cikla Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (LZA HSZN) Akadēmiskie lasījumi kārtējais priekšlasījums

Divi latviešu drāmas dižgari: Blaumanis un Zīverts.
Priekšlasījumu sniegs akad. Viktors Hausmanis.

Priekšlasījums veltīts diviem izcilākajiem latviešu drāmas meistariem, kam šinī gadā apritēja ievērojamas  jubilejas:  150. un 110. gadskārta. Gan Blaumanis, gan Zīverts daudz  darījuši latviešu drāmas izkopšanā un latviskās identitātes apliecināšanā.

Pasākumā paredzēta 40-45 min. lekcija un diskusija (40 -45 min).
Pasākumā aicināti piedalīties literatūrzinātnieki, teātra mīļotāji, plaša sabiedrība.

LZA HSZN Akadēmiskie lasījumi ir izcilu Latvijas zinātnieku priekšlasījumu un diskusiju cikls, ko LZA HSZN organizē sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils Universitāti.  Priekšlasījumu un diskusiju mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību, citu nozaru speciālistus, skolu un studējošo jaunatni ar Latvijā veikto zinātnisko pētījumu atziņām.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties