#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jaunais "Latvijas intereses ES" numurs
EKP 
, 2014. gada, 08.decembris, 2014

Tuvojas sen gaidītais brīdis, kad izskanēs starta šāviens Latvijas pirmajai prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, kas sāksies 2015. gada 1. janvārī. Jaunās Latvijas valdības vadmotīvs ir Latvijas prezidentūras veiksmīga novadīšana. ES daudzveidīgajā politiku spektrā viens no vadmotīviem ir konkurētspēja kā mēraukla un līdzeklis izaugsmes nodrošināšanai. Latvijas prezidentūras prioritāte ir konkurētspējas palielināšana. Tādēļ šī žurnāla numura galvenā tēma atspoguļo prezidentūras darba kārtību. Autori norāda uz paša konkurētspējas jēdziena daudzveidīgo interpretējumu un konkurētspēju veicinošajiem faktoriem. Šajā numurā iekļauts profesores Arčanas Upadaijas raksts par Indijas un ES attiecībām, kura pamatoti norāda, ka svarīgāka par līgumu parakstīšanu ir abu iesaistīto pušu izpratne par savstarpējo izdevīgumu un nacionālo interešu diktētu pragmatisku sadarbību. Šī žurnāla numura viesis ir jaunizveidotās Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, kura atbildība ir eiro un sociālais dialogs. Viņš iezīmē EK izveidošanas jauninājumus un plašo darbības lauku nākamajiem pieciem gadiem.

Pielikumi:
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties