#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Kas ir Prezidentūras tests?
EK 
, 2015. gada, 29.septembris, 2015

 

Pirms diviem mēnešiem noslēdzās Latvijas pirmā prezidentūra Eiropas Savienības Padomē. Tās laikā ikvienam bija iespēja apgūt ko jaunu par Eiropas Savienību, tās institūcijām, kā arī Latviju kā ES Padomē prezidējošo valsti.
Lai pārbaudītu savas zināšanas par Latvijas prezidentūru un Eiropas Savienību, aicinām ikvienu 9.oktobrī, kad visā Latvijā norisināsies Atvērto durvju diena valsts pārvaldes institūcijās, piedalīties Prezidentūras testā.  Piedalīties testā varēs tiešsaistē, aizpildot to interneta vietnē www.es2015.lv. Zināšanas pārbaudīt var ikviens, taču īpaši aicinām savas zināšanas izvērtēt skolēnus.

Prezidentūras testā iekļauti dažādas sarežģītības jautājumi par Eiropas Savienību, tās institūcijām, Latvijas prezidentūru ES Padomē, kā arī citi ar Latvijas dalību ES saistīti jautājumi. Piedaloties testā, ikvienam būs iespēja cīnīties par vērtīgām balvām.

Kā piedalīties?
Prezidentūras tests notiks šī gada 9.oktobrī no plkst. 08:00 līdz plkst.24:00. To būs iespējams aizpildīt tiešsaistē interneta vietnē www.es2015.lv.

Kā noritēs Prezidentūras tests un uzvarētāju noteikšana?
Testu veido 30 jautājumi, un katram no tiem ir tikai viena pareizā atbilde. Tests ir paredzēts dažādām vecuma grupām: 5.-6. klašu, 7.-9. klašu un 10.-12. klašu skolēniem un pieaugušajiem.
Fināla sacensībām kvalificēsies 5 skolēni katrā vecuma grupā, kas būs saņēmuši augstāko punktu skaitu Prezidentūras testā. Vienāda punktu skaita gadījumā tiks izlozēti 5 finālisti. Fināla sacensības, kā arī uzvarētāju apbalvošana norisināsies šī gada 20.oktobrī Eiropas Savienības mājā, Rīgā. Balvas iegūs 3 skolēni katrā vecuma grupā, kas saņems augstāko vērtējumu fināla sacensībās.
Apbalvosim arī aktīvāko skolu, no kuras Prezidentūras testā piedalīsies visvairāk skolēnu (rēķinot procentuāli no kopējā audzēkņu skaita izglītības iestādē). Tāpat balva izlozes kārtībā tiks piešķirta vienam augstus rezultātus sasniegušam dalībniekam pieaugušo kategorijā.
Kādas balvas iegūs uzvarētāji?
Zinošākie Prezidentūras testa dalībnieki cīnīsies par šādām balvām:
- 5.-6. klašu grupā trīs uzvarētāji iegūs grupas “Carnival Youth” diskus ar autogrāfiem, biļetes ģimenei uz izrādi Latvijas Nacionālajā operā un baletā, dāvanu kartes grāmatnīcā “Valters un Rapa” un citas pārsteiguma balvas;
- 7.-9. klašu grupā trīs uzvarētāji balvā saņems grupas “Carnival Youth” diskus ar autogrāfiem, kino biļetes sev un draugiem kinoteātrī “Citadele” Rīgā, dāvanu kartes grāmatnīcā “Valters un Rapa” un citas pārsteiguma balvas;
- 10.-12. klašu grupā trīs uzvarētājiem pasniegsim unikālu 25 DVD disku filmu kolekciju “Latvijas filmu izlase”, kurā apkopotas 70 dažādu žanru filmas (10 spēlfilmas, 16 dokumentālās un 44 animācijas filmas).

Erudītākajam Latvijas iedzīvotājam, kā arī skolai, kuru pārstāvēs vislielākais skolēnu skaits (procentuāli no skolas kopējā audzēkņu skaita) tiks dāvāta 25 DVD disku filmu kolekcija “Latvijas filmu izlase”, kurā apkopotas 70 dažādu žanru filmas (10 spēlfilmas, 16 dokumentālās un 44 animācijas filmas) un pārsteiguma balva no Luksemburgas prezidentūras ES Padomē.

Kā sagatavoties?
Lai pilnvērtīgāk sagatavotos Prezidentūras testam, aicinām iepazīties ar informatīvajiem materiāliem, kas palīdzēs atsvaidzināt zināšanas par ES un uzzināt ko jaunu.
Mācību materiāli – mācību līdzeklis, buklets par Latvijas prezidentūru, kā arī informatīvie materiāli par prezidentūras rezultātiem – paredzēti gan skolēnu auditorijai, gan pieaugušajiem. Izglītības iestādēm ir iespēja pieteikties bezmaksas nodarbībām par Latvijas prezidentūras tematiku, ko vada kluba „Māja”- jaunatne vienotai Eiropai apmācīti jaunieši.

Mācību materiāli:
1. Mācību līdzeklis „Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas”
Mācību līdzeklis visplašāk piemērojams sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetu (politika un tiesības, Latvijas un pasaules vēsture, kulturoloģija, ekonomika, ģeogrāfija) apguvei. Atsevišķas prezentācijas izmantojamas arī valodu, dabaszinātņu un mākslas jomas mācību priekšmetos, tās ieteicams izmantot arī klases stundās. Mācību līdzeklī ir 31 prezentācija.

Mācību materiāli sagatavoti dažādām klašu grupām: 1. - 3.klases, 4. - 6.klases, 7. - 9. klases un 10. – 12.klases.

Prezentācijas pieejamas http://www.es.gov.lv/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzekla-iepazisti-eiropas-savienibu-un-izmanto-savas-iespejas

2. Buklets par Latvijas prezidentūru ES Padomē

Bukletā “No Baltijas ceļa līdz Gaismas pilij – Latvijas prezidentūra ES Padomē” atrodama pamatinformācija par ES un Latvijas vēsturi ES kontekstā. Buklets sniedz kodolīgu ieskatu ar prezidentūru un ES saistītajos jautājumos, kas noderīgi skolēnu izglītošanās procesā.
Elektroniskā versijā buklets apskatāms https://eu2015.lv/lv/prezidentura-un-es/prezidenturas-abc.

3. Latvijas prezidentūras rezultāti

Latvijas prezidentūras ES Padomē rezultāti (pārskata dokuments)
https://eu2015.lv/images/news/EU2015LV_rezultati_lv.pdf
Infografiks: Latvijas prezidentūras rezultāti
https://eu2015.lv/images/news/EU2015LV_rezultati_lv.pdf
Video: Ministru kabineta sēdē ministri iepazīstina ar prezidentūrā paveikto, 30.jūnijs
https://www.youtube.com/watch?v=X8kbc_RQUlU
Sagatavoti video "Latvijas prezidentūra iedzīvotājiem"
https://www.youtube.com/playlist?list=PLodeDt40MJHIFs28LCFquQGutxATXhut7.

4. Nodarbības skolēniem par prezidentūru

Izglītības iestādes aicinātas pieteikties bezmaksas nodarbībām par prezidentūras tematiku, ko vada Kluba “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai apmācīti jaunieši. Nodarbības pielāgotas pamatskolas un vidusskolas vecuma grupām, nodrošinot iespēju izvēlēties nodarbību latviešu, angļu vai krievu valodā, vadoties pēc mācību stundas specifikas.

Papildu informācija par nodarbībām un pieteikšanos pieejama tīmekļa vietnē www.klubsmaja.lv

Informāciju sagatavoja:
Linda Jākobsone,
Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts
Tālr.: 67011757, Mob.: 29123348
E-pasts: Linda.Jakobsone@es2015.lv
www.es2015.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties