#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES mājā Uģa Rotberga lekcija par ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem
ES māja 
, 2015. gada, 15.aprīlis, 2015

 

Kādas sekas rada dabas resursu pārtēriņš? Kāpēc pasaulē arvien notiek dabas pamatkapitāla noplicināšana un pieaug sabiedrības ekoloģiskais parāds? Uz šiem un citiem jautājumiem lekcijā par ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem 27.aprīlī no plkst.17:00 līdz 19:00 atbildēs dabas aizsardzības aktīvists, Pasaules Dabas Fonda valdes priekšsēdētājs Uģis Rotbergs. Pasākums notiks Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, 1.stāvā.

U.Rotbergs: „Cilvēki ir atkarīgi no dabas spējas nepārtraukti nodrošināt dzīvības atbalsta pakalpojumus. Ja vajadzības pārsniedz to, ko daba var sniegt, rodas ekoloģiskais pārtēriņš. Tomēr pasaulē arvien pieaug to notikumu skaits, kas ir pretēji ilgtspējīgai attīstībai un palielina globālās vides degradāciju. Īpaši apdraudētas ir trūcīgākās valstis.”

Lekcijā būs iespēja noskaidrot, kādas sekas rada industriālā un ekonomiskā attīstība; kāpēc ilglaicīgo ekoloģisko problēmu risināšanai joprojām nav pievērsta pietiekama valdību un sabiedrības uzmanība, kā arī par to, kā mazināt sabiedrības ekoloģisko parādu.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām lekcijai pieteikties jau iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445.
Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas.

Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu tematiskā mēneša ietvaros – aprīlī ES mājā īpaša uzmanība tiek pievērsta vides un resursu efektīvas izmantošanas, kā arī attīstības sadarbības jautājumiem.

Papildu informācija: Anita Jansone, Eiropas Savienības mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabu vadītāja, t.67085446, e-pasts: anita.jansone@esmaja.lv.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties