#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Organizētās pilsoniskās sabiedrības iespējas ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu caur nacionālajām pozīcijām
Providus 
, 2014. gada, 12.augusts, 2014

10 gadus pēc ES vēsturē lielākās paplašināšanās, izvērtējot sasniegto, Polijas, Latvijas un Čehijas pētnieki ir pievērsušies jautājumam par to, vai šīm valstīm ir izdevies kļūt par Eiropas rīcībpolitikas veidotājām un cik sekmīgi šīs dalībvalstis izmanto tiesības ES līmenī ierosināt, sagatavot un pieņemt lēmumus.

Pētījuma mērķis ir šo jautājumu analizēt, aplūkojot kā šīs valstis formulē savu oficiālo viedokli ES jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot tam, kā šajā formulēšanas procesā tiek iesaistītas sabiedriskās organizācijas. Pētījumā padziļināti pētītas trīs dalībvalstu - Čehijas, Latvijas un Polijas iespējas un pieredze, salīdzinājumam piedāvājot vēl septiņu dalībvalstu (Vācija, Portugāle, Īrija, Austrija, Itālija, Luksemburga, Malta) pieredzes aprakstus.

Pētījums galvenokārt tika veikts 2013,gadā, pētot tiesiskos nosacījumos sabiedrisko organizāciju līdzdalībai, kā arī analizējot dokumentus un aptaujas un intervējot sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, valsts ierēdņus un politiķus.

Pētījums pieejams: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Eiropas%20politika/2014/EU_decision%20making_petijums.pdf

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties