Aktualitātes

Vitamīns ES

VITAMĪNS ES ir mācību un metodisko materiālu kopa par Eiropas tematiku ikdienas darbam skolā dažādu mācību jomu ietvaros. Mācību materiāli ir radīti, lai rosinātu skolēnu zinātkāri, pilnveidotu izpratni un zināšanas par Eiropu, stiprinātu apziņu par sevi kā atbildīgu, zinošu Latvijas un Eiropas iedzīvotāju ar tiesībām un pienākumiem.

VITAMĪNS ES materiāli ir integrējami dažādos mācību priekšmetos, iesaistot bērnus aktīvā izziņas procesā, aktivizējot iegūtās zināšanas un veidojot kopsakarības, attīstot kritisko domāšanu un argumentēšanas prasmes, kā arī parādot, ka saruna par Eiropu nav tikai saruna par politiku, bet ietver ikvienu dzīves šķautni - dabu, valodu, vidi, cilvēkus un galvenais - apzinoties sevi kā svarīgu Latvijas un Eiropas daļu!